هوگو واسال، عکاس فرانسوی سالها خانواده سلطنتی ایران را همراهی و از آنها عکسبرداری کرده است. 
تصاویر عکاس فرانسوی از خانواده پهلوی
عکس فرح دیبا و علیرضا پهلوی را در محوطه کاخ نیاوران نشان میدهد که در اواخر آوریل سال ۱۹۷۰ برداشته شده است.
تصاویر عکاس فرانسوی از خانواده پهلوی
خانواده سلطنتی سال ۱۹۷۲ در کاخ نیاوران
تصاویر عکاس فرانسوی از خانواده پهلوی
علیرضا پهلوی در جشن تولد چهار سالگیاش در روز ۲۸ آوریل سال ۱۹۷۰ یک جرثقیل که با باطری حرکت میکند هدیه گرفته است. محمدرضا پهلوی در حال آزمایش و کنترل نحوه کار این اسباببازی است.
تصاویر عکاس فرانسوی از خانواده پهلوی
جشن تولد چهار سالگی علیرضا در کاخ نیاوران. شاه برای خاموش کردن شمعها به علیرضا کمک میکند.
تصاویر عکاس فرانسوی از خانواده پهلوی
لیلا پهلوی یک ساله با دماغ پدرش بازی میکند. این عکس در ماه مه سال ۱۹۷۱ در محوطه کاخ نیاوران برداشته شده است. «دماغ بزرگ شاه» دستمایه مبارزات ضد سلطنتی نیز بود.
تصاویر عکاس فرانسوی از خانواده پهلوی
تعطیلات تابستانی فرح دیبا و علیرضا پهلوی در ساحل نوشهر در ژوئیه سال ۱۹۶۹.
تصاویر عکاس فرانسوی از خانواده پهلوی
آبتنی محمدرضا شاه پهلوی و فرزندان در تعطیلات تابستانی در نوشهر سال ۱۹۷۰.
تصاویر عکاس فرانسوی از خانواده پهلوی
بازی محمدرضا شاه با دخترش فرحناز. عکس مربوط به ماه ژوئیه سال ۱۹۷۰ در سال نوشهر است.
 تصاویر عکاس فرانسوی از خانواده پهلوی
ژانویه سال ۱۹۶۸ سفر رسمی محمدرضا شاه پهلوی به تایلند. هوگو واسال در این سفر نیز پادشاه ایران و همسرش را همراهی کرد و تصاویر این سفر را به ثبت رساند
 تصاویر عکاس فرانسوی از خانواده پهلوی
محمدرضا پهلوی، فرح دیبا به همراه فرزندان فرحناز، علیرضا، رضا و لیلا در محوطه کاخ نیاوران. عکس مربوط به سال ۱۹۷۲ است.
 تصاویر عکاس فرانسوی از خانواده پهلوی
خانواده سلطنتی تعطیلات زمستانی سال ۷۴-۱۹۷۳ را در سوئیس گذراند. عکس رضا پهلوی، فرح دیبا و فرزندان قبل از عزیمت به پیست اسکی
تصاویر عکاس فرانسوی از خانواده پهلوی
آوریل سال ۱۹۷۰، کاخ نیاوران. فرح پهلوی و نوزادش لیلا در کنار محمدرضا پهلوی.
تصاویر عکاس فرانسوی از خانواده پهلوی
فرح پهلوی در اواخر ماه آوریل سال ۱۹۷۰ با لباس پیشاهنگی از پایگاه دختران پیشاهنگ بازدید میکند.
تصاویر عکاس فرانسوی از خانواده پهلوی
اوایل سال ۱۹۷۱ در تعطیلات زمستانی در سوئیس. لیلا تازه چهار دست و پا به راه افتاده است. فرحناز و علیرضا در کنار فرح دیبا و رضا در جلوی تصویر هنگام بازی با لیلا.
تصاویر عکاس فرانسوی از خانواده پهلوی
یک گروه دانشآموزی در محوطه کاخ نیاوران در حضور محمدرضا پهلوی و فرح دیبا به اجرای تئاتر پرداخته است. پس از آن فرح دیبا جوایز هنرمندان را به آنان اهدا کرد. (عکس ماه مه سال ۱۹۷۵)
تصاویر عکاس فرانسوی از خانواده پهلوی
خانواده سلطنتی در تعطیلات تابستانی نوشهر. (عکس: ژوئیه سال ۱۹۷۲)
تصاویر عکاس فرانسوی از خانواده پهلوی
سفر والری ژیسکاردستن، رئیسجمهور فرانسه در اکتبر سال ۱۹۷۶ به تهران. عبور کالسکه سلطنتی از خیابانهای شهر در میان استقبال مردم.
 


مطالب مرتبط: