تعیین جنسیت فرزند قبل از لقاح

همانطور که میدانیم همه والدین منتظر به دنیا آمدن فرزندی سالم هستند.برخی از آنها جنسیت فرزندشان برایشان بسیار مهم است. پسر میخواهید یا دختر؟این اولین سوالی است که میتوانم قبل از خواندن این مقاله از شما، اگر که برای شما پسر یا دختر دار شدن هیچ فرقی باهم ندارند، لازم نیست که این مقاله را بخوانید زیرا در این مقاله تنها قصد داریم که به این موضوع برسیم که چگونه بر اساس انتخاب آگاهانهمان پسر یا دختر دار بشویم ! پسر میخواهید یا دختر ؟ در بیشتر خانواده هایی که تازه تشکیل زندگی دادهاند بین زن و مرد بر سر جنس فرزند اختلاف نظر وجود دارد؛ عده ای طرفدار دختر و عده ای دوستدار پسر هستند شاید هم برای بعضی اشخاص چندان تفاوتی نداشته باشد چون هنوز صاحب هیچ کدام نیستند ! در قدیم چون به نیروی کار مرد بیشتر از زن نیاز بود اگر خانوادهای صاحب فرزند پسر نبود برای رسیدن به این نعمت شاید تعداد افراد خانواده به بالاتر از هشت تا هم می رسید تا سرانجام یکی از آنها پسر شود. این میشد که آمار فرزندان یک خانواده بسیار بالا میرفت، همچنین خیلی از خانوادهها به خاطر این موضوع دچار فروپاشی میشدند و این به عنوان یک معضل خیلی از خانوادهها را رنج میداد. اما امروزه با استفاده از دانش پزشکی، زیست شناسی (بیولوژی) و علم تغذیه، شما میتوانید جنسیت فرزندتان را خودتان انتخاب کنید، این یک بلوف اغراق آمیز نیست، باوار کنید ! در این نوشتار سعی بر این داریم که انواع راهها و روشهای انتخاب جنسیت قبل از لقاح را به شما آموزش بدهیم، پس مقاله را تا انتها بخوانید ! انواع راههای انتخاب جنسیت قبل از لقاح و تشکیل نطفه امروزه شما میتوانید با یک سنوگرافی بعد از هفته ۱۴ بارداری، جنسیت نوزادتان را بفهمید، اما این عمل برای بعضی از خانوادهها مطلوب نیست چون شاید نتیجه سنوگرافی بر خلاف علاقه خیلی از والدین باشد. مثلا والدینی که علاقمند به داشتن پسر هستند، ممکن است در موقع شنیدن جواب سنوگرافی که دختر بودن نوزاد را مشخص میکند، شکه بشوند و جا بخورند و آن وقت این رخ داد مایع بیمیلی والدین نسبت به سرنوشت فرزند در راه و همچنین تکرار بارداریهای مادر در سالهای آینده شود. اما، امروزه با استفاده از علم روز، میتوانیم با درجه اطمینان بالایی به پسردار شدن یا دختر دار شدن خودتان، حتی قبل از عمل لقاح و آمیزش پی ببرید، برای این کار کافی است که یکی از راههای زیر را انتخاب کنید. ۱ – روش تغدیهای ۲- روش زمان بندی مقاربت ( تعیین زمان تخمک گذاری) ۳- روش شستشوی مهبلی ( واژن) ۴- روش زمان بندی ماهیانه مقاربت ۵ – روش تعیین میزان اسپرم ۶- روش نشاندار کردن لیزری گامتها ۷- روش PGD – IVF

مطالب مرتبط: