همانطور که میدانید تغذیه در دوران بارداری نقش بسیار مهمی دارد و تاثیرات آن حتی ممکن است سالها بعد خود را نشان بدهد. تحقیقات جدید نشان میدهد نوزادانی که مادران آنها در دوران بارداری به اندازه کافی از موادغذائی مختلف استفاده نمیکردند، در دوران بزرگسالی به مشکل انسداد عروق مبتلا میشوند. تحقیقات و مطالعات انجام شده بر روی 200 کودک نشان میدهد، تغذیه مادران در دوران بارداری تأثیر مستقیم بر روی عروق کودکان دارد.براساس این گزارش بیماری انسداد عروق و تصلب شریان از عوامل ابتلاء به بیماریهای قلبی و حتی ایست قلبی محسوب میشوند. گروه تحقیقات دانشگاه ”ساتمپتون“ گفت: اگر چه نتایج این تحقیقات ارتباط تغذیه دوران بارداری مادران و بیماری عروقی کودکان را اثبات کرده است اما دلایل و جزئیات آن هنوز مشخص نیست و برای رسیدن به نتایج دقیقتر این پژوهش نیاز به مطالعات بیشتری دارد. دکتر ”کاتارین گاله“ یکی از پژوهشگران این طرح میگوید" انرژیهائی که به مادر در دوران بارداری میرسد، میتواند بر روی کلسترول خون نوزادان نیز تأثیر داشته باشد.محققان در این مطالعات با استفاده از اسکن فراصوت، ضخامت لایههای رگ بیش از 200کودک نه ساله را اندازهگیری کردند. این در حالی بود که در دوران بارداری مادران این کودکان، تغذیه مادران آنها نیز مورد بررسی قرار گرفته شده بود. براساس این تحقیقات مادران در دوران بارداری باید در حدود دو هزار و پانصد کالری بهطور روزانه مصرف کنند. البته باید گفت که ضخامت لایههای عروق علاوه بر تغذیه مادران در دوران بارداری به عوامل دیگری از جمله مصرف سیگار، انجام ورزشهای مختلف و بیمار بودن در دوران بارداری بستگی دارد. همچنین این تحقیقات نشان میدهد کودکانی که چاق هستند، فشار خون بالا دارند و کودکانی که در طول روز ورزش نمیکنند هم دچار بیماری انسداد عروق میشوند.سرپرست این تحقیقات گفت: این اولین تحقیقی است که بهطور مستقیم ارتباط و تأثیر رژیم غذائی مادران در دوران بارداری بر روی عروق کودکان آنها را مورد مطالعه قرار میدهد اما جزئیات بیشتر آن نیاز به مطالعات و پژوهشهای بیشتری دارد.


مطالب مرتبط: