نکاتی که برای تغذیه نوزاد باید به آنها توجه داشت

تغذیه نوزاد امر بسیار مهمی ست که باید به آن توجه ویژه یی شود
▪ نوزادانی که از شیر مادر تغذیه میکنند، باید هر یک تا سه ساعت یک بار انجام شود. ▪ نوزادانی که شیرخشک میخورند، باید هر دو تا چهار ساعت تغذیه شوند، چرا که شیرخشک برای هضم شدن به مدت بیشتری نیاز دارند. ▪ نباید به نوزاد زیر یکسال شیر گاو داد، زیرا هضم کردن آن برای نوزاد مشکل است. ▪ تا قبل از چهار ماهگی نوزاد سعی نکنید به او غذاهای جامد بدهید، و ترجیحا این کار از شش ماهگی به بعد انجام دهید. ▪ دادن غذاهای جامد را بین ۶ تا ۱۲ ماهگی شروع کنید، و در ابتدا با غذاهای لهشده یا پوره شروع کنید و بعد به غذاهای جامدتر روی بیاورید. غذاهای جدید را یکی یکی با فواصل زمانی برای نوزاد شروع کنید، و به طور دقیق علائم واکنشهای آلرژی را دنبال کنید. امتحان غذاهای جدید را هنگامی نوزاد گرسنه است، آغاز کنید.
مطالب مرتبط: