بعد از قطع کردن شیر مادر، چه تغییراتی بوجود می آید ؟

بعد از شیر گرفتن تغییرات زیادی بوجود میاید. دانه های چربی روی پستان بتدریج کم می شوند. - مقداری از آب بدن دفع می شود که خود سبب کاهش وزن مادر می گردد. - ممکن است ترشح شیر تا چند ماه وجود داشته باشد که شبیه کلستروم بوده، بعد غلیظ تر شده و بالاخره قطع می شود. -مادر باید دریافت کالری روزانه خود را کمتر کند. تا بتواند چربیهای ذخیره شده را از دست بدهد. - برای جلوگیری از شل شدن و افتادگی پستان ها مادر باید ورزش کند به ویژه حرکات ورزشی که در هنگام شنا کردن انجام می شود. - قطع شیردادن به عنوان قطع ارتباط عاطفی تلقی نمی شود بلکه در مواقعی که کودک نیاز به در آغوش گرفتن دارد ، یا خسته یا افسرده است یا درد دارد مادر باید او را با مهربانی در آغوش گرفته و آرام کند و عشق و علاقه خود را اینبار نه از طریق شیردادن بلکه از طریق نوازش و محبت به او هدیه نماید.

مطالب مرتبط: