تقویت قلب نوزاد با ورزش

تعدادی از محققان آزمایش کردند تا ببینند جنینهایی که در رحم مادر در معرض ورزش قرار میگیرند در مقایسه با جنینهایی که در معرض ورزش قرار نمیگیرند، عملکرد خودکار بهتری دارند یا خیر.

محققان آهنگ قلب جنین و اختلاف آهنگ قلب را در هفتههای 28 تا 36 بارداری در زنانی که ورزش میکردند و آن هایی که ورزش نمی کردند، اندازه گرفتند.
در این مطالعه پنج مادر باردار، سه بار در هفته دست کم به مدت 30 دقیقه، ورزش هوازی انجام میدادند و پنج نفر دیگر برنامه ورزشی منظمی نداشتند.

ریتم قلب جنینهایی که مادرانشان در دوران بارداری ورزش کرده بودند، بهطور قابلتوجهی پایینتر از آهنگ قلب جنینهایی بود که در دوران جنینی مادرشان ورزش نکرده بودند.

در هر مرحله بارداری، اختلاف ریتم قلب جنین در این دو گروه از لحاظ آماری چشمگیر بود. در هفته 32 بارداری اختلاف آهنگ قلب جنین نیز در گروهی که مادران آنان در دوران بارداری ورزش میکردند، به طور چشمگیری بالاتر از گروهی بود که مادرانشان ورزش نکرده بودند.

زمانی که مادر در دوران بارداری ورزش میکند، جنین مانند افراد بزرگسال تحت تاثیر قرار میگیرد.
محققان از این تحقیق چنین نتیجهگیری کردند که ورزش در دوران بارداری احتمالا نخستین و بهترین اقدام موثر برای تقویت قلب کودک است.

فواید ورزش در دوران بارداری :
تغییرات گوناگونی در بدن یک زن در طول حاملگی ایجاد میشود. ورزش منظم میتواند اثر سودمندی بر این تغییرات داشته باشد:
 
*کمک به ایجاد آمادگی بدن برای تحمل فشار زایمان:
این کمک شامل افزایش انعطافپذیری و قدرت عضلاتی است که هنگام تولد نوزاد مورد استفاده قرار میگیرند. تغییرات طبیعی هورمونی در بارداری، موجب استراحت رباطها و مفاصل میشود که احتمال رگ به رگ شدن را افزایش می دهد.
افزایش قدرت انعطافپذیری، خطر فشار وارده به یک عضله یا مفصل را کاهش میدهد.

* کمک به کاهش درد کمر و بهبود تعادل :
همزمان با بزرگتر شدن رحم، مرکز ثقل بدن دچار تغییراتی میشود که این تغییرات باعث از دست دادن تعادل در زن باردار می شوند. ورزش به فرد کمک میکند که راحتتر خود را با تغییرات شکل بدن، سازگار کند.

همچنین بهبود وضعیت گردش خون، کم کردن فشار خون و استراحت ضربان قلب و برگشت سریعتر بدن به شکل طبیعی از دیگر فواید ورزش بر بارداری زنان است.

موارد احتیاط :
اما باید توجه داشت پیش از شروع هر برنامه تمرینی، ابتدا با پزشک خود مشورت کرد .مشکلات خاص پزشکی اجازه ورزش در دوران بارداری را نمیدهند. به یاد داشته باشید که ورزش برای حفظ سلامتی بدن، تناسب اندام و لذت بردن است.

اکنون پنج نکته درباره ورزشهای بارداری:
- پیش، پس و در حین ورزش آب زیادی بنوشید.
- یک ساعت قبل از شروع نرمش یا پیادهروی، غذایی شیرین مانند بیسکوییت بخورید.
- انجام ورزشهای ایروبیک مانند پیادهروی یا دوچرخه سواری ، قلب و ششها را ورزیده میکنند.

بارداری میتواند بر میزان تنفس اثر بگذارد. زنان باردار در اثر ورزش کردن ممکن است زودتر از حالت طبیعی از نفس بیفتند. اگر در هنگام ورزش توانستید صحبت کنید، احتمالا شدت تمرین شما مناسب است، اما اگر از نفس افتادید، باید شدت آن را کاهش دهید. آمادگی ریه با ورزشهای ایروبیک هم افزایش مییابد.

- نکته دیگر اینکه به دلیل فعالیت اضافی قلب در طول بارداری، عضله قلبی سریع میتپد. حتی ورزش ملایم میتواند قلبتان را قویتر کند. در طول ورزش ضربان قلب خود را پایینتر از 140 ضربان در هر دقیقه نگه دارید.

- یکی از بهترین ورزشهای دوران بارداری، پیادهروی است که نیاز به کفش راحت مخصوص پیادهروی و مکانی برای قدمزدن دارد. 20 دقیقه پیادهروی روزانه میتواند روحتان را شاد و بدنتان را پر قدرت کند. شنا و یوگا نیز ورزشهای خوبی برای دوران بارداری هستند.
بالاخره به طور معمول سه ماهه دوم بارداری، بهترین زمان برای حرکات ورزشی است.

مطالب مرتبط: