تقویت کردن ماهیچه لگن در بارداری
اگر اپیزیوتومی(episiotomy) داشته اید  یا احساس میکنید که عجان شما دچار کوفتگی شده یا متورم گشته تمرین های کیگل را انجام دهید تا ماهیچه های لگن خاصره تان را سفت کنید. با این کار گردش خون در این نواحی را بهتر شده و از مشکلاتی مانند بی اختیاری جلوگیری میشود. این ماهیچه ها به راحتی خسته می شوند بنابراین، بهتر این است که به جای فقط یک بار در روز، چند انقباض را به طور مکرر در طول روز انجام دهید. به پشت بخوابید، زانویتان را خم کنید و پاهای خود را بر روی زمین قرار دهید.
ماهیچه های مهبل را سفت کنید، طوری که انگار در دستشویی میخواهید جلوی خروج ادرار را بگیرید.
تا 4 بشمرید، سپس ماهیچه های خود را شل کنید. ده بار این حرکت را تکرار نمایید. سعی کنید روزی سه بار و هر بار سه یا چهار مرتبه این تمرین را انجام دهید.

مطالب مرتبط: