سرخجه :اگر در طی دوران بارداری به ویژه سه ماه اول آن، به بیماری سرخجه مبتلا شوید، این امر می تواند به نواقض شدید مادرزادی در جنین منجر شود. مانند بیماری قلبی، ناشنوایی و بینایی. قبل از باردار شدن نزد پزشک بروید و آزمایش خون بدهید تا مطمئن شوید که در برابر آن مصونیت دارید. در غیر این صورت باید واکسن سرخجه بزنید. بعا از گذشت سه ماه از واکسیناسیون، می توانید باردار شوید. چنانچه با شخصی که مبتلا به سرخجه شده تماس داشتید، فوراً موضوع را با پزشک در میان بگذارید. - توکسوپلاسموزیس: این بیماری از طریق یک موجود ذره بینی در گوشت خام و مدفوع سگ و گربه به وجود می آید که می تواند روی زنان بارداد تأثیر بگذارد. هنگامی که عفونت به جنین هم منتقل شود، موجب عوارض جدی و شدیدی مانند نواقص مادرزادی می گردد.

مطالب مرتبط: