جشن برداشت سماق در شهر قزوین

جشن برداشت سماق در شهر قزوین

هرساله در اواخر تابستان و اوایل پاییز میوه های سماق بر درختان جنگلی می رسند و اهالی روستاهای نارنده قزوین طی جشنی به نام جشن برداشت سماق میوه رسیده درختچه را چیده و پس از خشک کردن، آنها را آسیاب کرده و علاوه بر مصرف خوراکی و دارویی در رنگرزی نیز استفاده می کنند. سماق قرمز بیشتر در منطقه ارسباران رشد میکند و چون پوسته بیشتری دارد، رنگ آن روشنتر و مرغوبتر است؛ سماقهای نواحی دیگر تیرهتر بوده و مرغوبیت پایینتری دارند.

همچنین در صورتی که دانه گیاه را از آن جدا و پودر کنند رنگ سماق تیرهتر شده و مرغوبیت آن کاهش مییابد، اما اگر پوسته روییاش جدا و پودر شود رنگ آن روشنتر شده و مرغوبتر خواهد بود.


مطالب مرتبط: