چطور کودک‌مان را از مکیدن انگشت باز داریم

یکی از عاداتی که معمولا بچه ها به آن دچار می شوند مکیدن انگشت است. زمانی که کودکان هنوز چند ماهه هستند، مکیدن انگشتشان با مزه به نظر میرسد اما وقتی که به سن مهد کودک میرسند دیگر این کار اصلاً خوشایند نیست و تازه آن زمان است که نگران کودکمان میشویم. قیافه او در حالی که روی پاهای خودش ایستادهاست و هنوز انگشتش را میمکد، برایمان عذابآور است. نگران نباشید. دانشمندان تخمین زدهاند که بیش از 18 درصد کودکانی که بین 2 تا 6 سال سن دارند انگشت خود ـ که غالباً انگشت شست آنهاست ـ را میمکند. اما چرا این اتفاق میافتد؟ ثابت شده که مکیدن انگشت، باعث آرام شدن کودک میشود و بههمین خاطر وی این رفتار را همچنان ادامه میدهد. تحقیقات همچنین حاکی از آن است که مکیدن انگشت اکثراً توسط کودکانی انجام میگیرد که در دوران نوپایی ساعات زیادی از روز را از مادرشان دور بودهاند. این اتفاق در بین کودکانی که ماههای اولیه زندگی خود را در آغوش مادرشان طی کرده و تماس فیزیکی با او داشتهاند، بسیار بسیار کم دیده میشود. اکثر پزشکان توصیه میکنند تا زمانی که کودک خودش تصمیم به رها کردن این عمل نگرفته، والدین نباید وی را مجبور به این کار کنند. به کودک اجازه دهید، خود به اشتباهش پی ببرد ممکن است تذکر دادن به کودک در مورد مکیدن انگشتش کارساز باشد اما بهترین راه سپردن این مشکل به خود اوست. اگر دوستانش در مهد کودک یا مدرسه یک بار او را در این حالت ببینند و مورد تمسخر او را قرار دهند کودک نا خوداگاه نسبت به این عمل اکراه پیدا میکند. اینکه کودک خودش به این نتیجه برسد، بسیار بهتر از آن است که شما وی را مجبور به این کار کنید. برایش جایزه تعیین کنید میتوانید با او وارد بازی شوید. یک تقویم یک ماهه روی یخچال خود بگذارید و روزهایی که او را در حین این عمل ندیدهاید را علامتگذاری کنید. در پایان ماه بهخاطر پیشرفتش به او جایزه دهید. روش معکوس/درمان با سختگیری به کودکتان که در حال مکیدن انگشتانش است، بگویید که باید همه انگشتانش را بمکد و او را مجبور به این کار کنید و مطمئن باشید که او خیلی زود از این کار خسته میشود. از او بپرسید که چرا این کار را میکند و مجبورش کنید تا پاسخ دهد. تنها مشکل این کار این است که وی یک پیشنهاد نادرست را از زبان والدینش خواهد شنید. به کودکتان بگویید که میتواند در خلوت به این کار ادامه دهد اگر کودکتان دیگر جلوی شما انگشتش را نمیمکد، آن را یک پیشرفت بدانید. او زمانی را که باید در تنهایی برای این کار اختصاص دهد را کوتاه میکند و این مدت کوتاه برای او کمتر ضرر دارد. با او منفی برخورد نکنید اگر در انجام این کار از خودش پیشرفت کمی نشان داد، او را سرزنش نکنید. احساس ناتوانی در وی خود باعث ادامه دادن این کار می شود. مایع یادآوری به انگشتش بزنید گرچه اکثر پزشکان این کار را بیرحمانه توصیف میکنند، اما زدن محلولهای بد مزه به انگشت میتواند به کودک یادآوری کند که نباید انگشتش را در دهان فرو ببرد. به یاد داشته باشید که این کار را برای تنبیه انجام ندهید و به او بگویید که این کار تنها برای فراموش کردن این عادت است. به دست کردن دستکش روی انگشت هم میتواند به او این موضوع را گوشزد کند. با مراحل آسان شروع کنید در ابتدا از او بخواهید که در جمع دست از این کار بردارد و سپس برای مراحل سختتر همچون زمان خواب پاداش بهتری در نظر بگیرید. سرش داد نزنید زمانی که متوجه شدید که او هنوز این کار را انجام میدهد، سرش داد نکشید. زیرا این کار او را بیشتر ناراحت میکند و این عمل در او تقویت میشود صبر کنید میدانید سر کودکانی که تا حتی 6 سالگی انگشت خود را میمکیدهاند چه آمدهاست؟ آنها دیگر این کار را نمیکنند. به گفته والدین آنها، بچهها هر سال که میگذشته، به این کار رغبت کمتری نشان دادهاند و کمکم آن را رها کردهاند و یا تنها در زمانهای خاصی همچون تماشای تلویزیون، آن را ادامه دادهاند. هر چه سن بچهها بالاتر میرود و در جمع دوستان خود قرار میگیرند، از ترس مسخره شدن توسط دوستانشان این کار را کمتر انجام میدهند تا کمکم از سر آنها میافتد. مکیدن انگشت چقدر جدی است؟ مکیدن انگشت در کودکانی که سن بیشتری دارند، میتواند نشان استرس باشد. کودک ممکن است دچار ترس و یا ناراحتی بوده و این عمل را برای آرام کردن خود انجام دهد. اگر احساس میکنید توقف کودکتان در این حالت، اوضاع روحی او را بدتر میکند، بگردید و ببینید مشکل اصلی کودکتان که ترس یا ناراحتیاست، از کجا نشأت میگیرد. اینکه پدر و مادرها با گذشتن سن کودکشان از مرز پنج سالگی، نگران این حرکت او میشوند، کاملاً طبیعیاست. اجازه دهید تا کودکتان بفهمد که شما از این کار او ناراضی هستید. حال اگر تا بعد از پنج سالگی این کار را رها نکرد چه ؟ تحقیقات نشان دادهاست که مکیدن انگشت باعث کج در آمدن دندانها و حتی تأخیر در این مسئله میشود. این عمل همچنین ممکن است که باعث گشاد شدن دهان کودک شود و این احتمالات بستگی به ندارد که او چطور و از کدام جهت انگشتش را میمکد. وقتی کودک به سن مدرسه رفتن رسید، این کار او در ملأ عام باعث مسخرهشدنش میشود. بچهها معمولاً تصور میکنند کودکانی که انگشت خود را میمکند، باهوش، خوشحال و زیبا نیستند و همین موضوع باعث میشود کودکتان این کار را جلوی دیگران انجام ندهد. یکی دیگر از خطرات مکیدن انگشت احتمال چرکی شدن آن است. حتی ممکن است کودکتان پس از لمس کردن مادهای سمی با فرو بردن انگشتش در دهان، آنررا خورده و مسموم شود. برخی وسایل دندان پزشکی هم هستند که شما میتوانید آنها را به کودکتان پیشنهاد کنید. اگر او آنها را بپذیرد، خیلی زود این عادت را فراموش میکند. به یاد داشته باشید که تنها اگر منشأ این رفتار کودکتان را کشف کنید، میتوانید این عادت را از سر او بیندازید.


مطالب مرتبط: