حرکت ورزشی ساده دوران بعد از زایمان


برای برگشت سریع تر ماهیچه های شکم و سایر قسمت ها به حالت اولیه، انجام حرکات زیر با نظر پزشک در زنانی که زایمان طبیعی کرده اند، توصیه می شود:
*روی زمین صاف به پشت بخوابید. زانوهای خود را خم کرده و یک نفس عمیق کشیده، در همان حال سعی کنید قفسه سینه خود را ثابت نگه دارید طوری که شکم شما بالا برود( تنفس شکمی). حال به آرامی با تو کشیدن شکم، هوا را خارج کنید. 3 تا 5 ثانیه در این وضع مانده و به حالت اول برگردید.
*در حالی که به پشت دراز کشیده اید، زانوها را خم کنید و کف پاها و شانه ها را به زمین تکیه دهید. دست ها را در دو طرف بدن قرار دهید، سپس هر دو زانو را به طرف راست و بعد به طرف چپ بچرخانید، طوری که کم کم روی زمین قرار گیرد.
*حرکت قبل را این بار در حالی که یکی از زانوها خم شده، انجام دهید: ابتدا زانوی راست را خم کرده و آن را به طرف چپ بچرخانید، سپس زانوی چپ را خم کرده و به طرف راست خود بچرخانید.
*به پشت خوابیده و زانوهای خود را خم کنید. در حالی که پشت خود را به زمین چسبانده اید، نفس عمیق بکشید (تنفس شکمی) و لگن خود را به سمت عقب حرکت دهید، سپس به آرامی ولی با تو کشیدن عضلات شکمی و سفت کردن عضلات باسن، هوا را خارج کنید. در این حالت 3 تا 5 ثانیه باقی مانده و بعد خود را شل کرده و استراحت کنید.
*به پشت بخوابید. سر، شانه ها، بازوها و کف پاها را روی زمین تکیه دهید. حال سعی کنید باسن خود را تا حد ممکن بالا ببرید، طوری که بازوها در سطح زمین تکان نخورد. سپس آهسته به وضع اول برگردید.
*به پشت بخوابید. بازوهای خود را با زاویه 90 درجه در دو طرف بدن قرار دهید. بعد دست ها را بدون خم کردن آرنج، از طرفین به بالای سر خود بیاورید تا به هم برسند. سپس به آهستگی آنها را به حالت اول برگردانید.
*به پشت خوابیده و زانوها را خم کنید. نفس عمیق کشیده، به آهستگی در حالت بازدم و در حالی که عضلات شکم را سفت می کنید، سر و شانه ها را از زمین بلند کرده، دست های خود را به طرف زانوها ببرید. پاهای شما باید ثابت و بی حرکت باشد. سپس به آرامی به وضعیت اول برگردید. این حرکت را چند بار تکرار نمایید.مطالب مرتبط: