حکم تزریق خون هنگام روزه داری

تزریق خون هنگام روزهداری چه حکمی دارد؟
 حکم شرعی تزریق خون در ماه مبارک رمضان و هنگام روزهداری از منظر مراجع عظام تقلید منتشر میشود.

آیتالله سیستانی:
پرسش: آیا تزریق خون به بدن موجب ابطال روزه میشود؟
پاسخ: روزه باطل نمیشود.

آیتالله مکارم شیرازی:
پرسش: آیا تزریق خون به بدن روزه دار روزه را باطل مىکند؟
پاسخ: احتیاط اتمام آن روز، و قضاى آن است.

آیتالله بهجت:
پرسش: تزریق خون در زمان روزهداری چه حکمی دارد؟
پاسخ: روزه را باطل میکند.

آیتالله تبریزی:
چنانچه شخص مریض است، روزهاش صحیح نیست، چه تزریق خون به بدن بکند یا نکند.

 

مطالب مرتبط: