متخصصان درباره سحرخیزی می گویند که حتی بین چکاوک های سحر خیز و جغدهای شبزنده دار تفاوتهای ژنتیک وجود دارد. 
شناخت بدن خیلی مهم و ضروری است چرا که کمک میکند تا فرد ساعت سرزندگی، ساعات فارغ از استرس، ساعاتی که می تواند ۷ مایل بدود را بشناسد، اما واقعیت این است که بسیاری از ما مجبوریم که صبحها زود از خواب برخیزیم و مشغول فعالیت شویم. پس چه باید کرد؟
برای درک این موضوع، ما به سراغ متخصصان متعددی رفتیم، از متخصصان خواب تا متخصصین تغدیه و مشاوران حرفهایی و از آنها درخواست نمودیم تا ترفندهای خود را با ما در میان بگذارند که ما نیز بتوانیم صبح را از طلوع خورشید آغاز کنیم و در عین حال کمتر استرس داشته و بیشتر سرحال باشیم، بنابراین حتی شبزندهداران نیز میتوانند انتظار تماشای طلوع آفتاب را داشته باشند.

شب زنده داری، به هیچ وجه
دکتر سلبی هریس، متخصص خواب در مرکز پزشکی مونتفور میگوید، اختلال خواب، توجیه این نکته است که گاهی پس از ۸ ساعت خواب احساس میکنیم فقط ۴ ساعت خوابیدهایم. معمولاً اگر ساعت چرخهی خواب ما رد شود، ۵ تا ۷ مرتبه بیدار شدن در طول شب امری عادیست؛ و پس از این بیدار شدنها دوباره به خواب میرویم و اغلب این بیدار شدنهای کوتاه را به خاطر نمیآوریم. اما مادامی که سن بالاتر میرود، یک یا دو مورد از این بیدار شدنهای شبانه را به خاطر میآوریم، اما تکرار و تعدد آنها منجر به احساس کسالت در صبح میشود، که دلیل آن خوابی از هم گسیخته است.

بعلاوه، متخصصان دانشگاه جان هاپکینز دریافتند که تاثیر خواب منقطع بر خلق و خو به طور کلی بسیار ناخوشایندتر از مشکلات مرتبط با کم خوابی است. بنابراین ۶ ساعت خواب کامل فرد را پرانرژیتر و سرزندهتر از ۸ ساعت خواب منقطع نگه میدارد.
از عمده دلیل اختلال خواب میتوان به اختناق در خواب، حرف زدن در خواب، بیخوابی، نوشیدن بیش از حد الکل و حتی گاه تغییرات هورمونی اشاره کرد. هریس میگوید، چنانچه شبها بیش از یک یا دوبار از خواب بیدار میشوید این نکته را با پزشک خود در میان بگذارید تا دریابد که شما نیز باید تحت آزمایشات خاص مرتبط با بیخوابی قرار بگیرید تا مقصر را پیدا کنید، یا خیر.

خواب سالم
دکتر جیمز ویات، مدیر مرکز پزشکی دانشگاه شیکاگو معتقد است، اگرچه کوبیدن روی دکمهی ساعت زنگدار مانند این است که هر روز صبح کلید بختآزمایی را فشردهاید، اما صدمات آن به مراتب بیشتر از فواید آن است. هنگامی که فرد در حال بیدار شدن است، بدن هنوز در حالت سکون، رکود ذهنی و جسمی به سر میبرد که پس از ۱۵ دقیقه از بین میرود. به خواب رفتن دوباره شما را به خوابی سبک و از هم گسیخته فرو میبرد، که البته خواب سودمندی نیست! و مجدداً پس از به صدا در آمدن زنگ ساعت برای بار دوم بدن به حالت سکون پس از بیداری فرو میرود. تکرار زنگ ساعت و خواب دوباره منجر به احساس گیجی بیشتری نسبت به بیدار شدن در دفعهی اول میشود.

بعلاوه، لورا وندرکم، مولف کتاب من میدونم او چه میکند و اغلب افراد موفق پیش از صبحانه چه میکنند، میگوید، خاموش کردن زنگ ساعت و خوابیدن دوباره مقداری از انرژی فرد را میرباید، اما آگاه باشید که ذخیرهی انرژی روزانهی ما محدود است. افراد موفق زنگ ساعت را خاموش نمیکنند تا دوباره بخوابند، بلکه آن را سیخونک کوچکی قلمداد میکنند که آنها را از رختخواب بلند میکند.
در عوض، زمان بیداری خود را صادقانه انتخاب کنید، حتی اگر دیرتر از آنچه ترجیح میدهید باشد، سپس از تمام روز تا زمان خواب دوباره، از لحظات خود لذت ببرید.

فعالیتی لذتبخش پس از بیداری
تلهایی که اکثر افراد در آن گیر میافتند این است که فعالیتهای صبح را بر حسب "بایدها"، همچون دویدن، انتخاب میکنند، حال آنکه باید فعالیتهایی خوشایندتری را برگزینند. این امر نه تنها اهدافی که در روز در پیش دارید را نابود میکند، بلکه سحرخیزی که به خودی خود سخت است را عذابآور میکند.
وندرکم میگوید، انسان قادر به تحمل رنج طولانی مدت نیست، پس اگر قصد ورزش دارید، ورزشی را بیابید که آنقدر به آن علاقهمند باشید که حتی به خاطر آن ساعت کوک کنید. حتی شغلی را برگزینید که انگیزهی کافی برای بیدار شدن به قصد آن را داشته باشید. بهتر است به خاطر خودمان به فعالیتهایی که از آن لذت میبریم بپردازیم، نه به کارهایی که مجبور به انجام آن هستیم.

اهمیت به وعدهی صبحانه
وجه مشترک آبمیوهی سبز، نان شیرینی گرد و پنیر خامهایی و قهوه چیست؟ آنها صبحانه نیستند. گرچه این خوراکیها راه خود را به سوی میزهای صبحانه باز کردهاند اما دو تا از آنها نوشیدنی هستند، مورد دیگر نیز بمب کالری و در کل هیچیک از آنها انرژیزا نیست.

دکتر کارولین کافمن، متخصص تغذیه در نیویورک سیتی میگوید، در ایدهآلترین حالت، صبحانه شامل پروتئین کمچرب، کربوهیدراتهای سرشار از فیبر مانند غلات کامل، میوهها یا سبزیجات و چربیهای سالم است. پیروی از این رژیم اغلب آسانتر از آنچه به نظر میرسد است و فقط در چند گام کوچک میتوان تمام مواد مغذی مورد نیاز خود را تامین کنید. فقط کافیست مقداری سبزیجات خرد شده، شیر کمچرب و پنیر رنده شده میل کنید. آیا فکر میکنید باز هم باید خانه را بدون صبحانه ترک کنید؟ نوشیدن آب سبزیجات را فراموش کنید و یک اسموتی لذیذ و سالم با کرهی بادام زمینی یا دانههای چیای انرژیزا تهیه کنید.

روز کاری فارغ از استرس
جیسون سلیک، مولف کتاب امروز فردا را سر و سامان دهید، میگوید پرداختن به کارهای ساده از قبیل چک کردن ایمیلها، مرور تیتر روزنامهها در ابتدای روز وسوسهکننده به نظر میرسد، اما انجام کارهای دشوارتر عاقلانهتر است. پرداختن به کارهای مهمتر در ابتدای روز نه تنها شانس موفقیت کامل در انجام آنها را بیشتر میکند، بلکه شما را از بمباران کارهای دشوار در طول روز در امان نگه میدارد.

گرچه ممکن است تحقق این امر چندان آسان نباشد، اما از آنجایی که اکثر ما توان ذهنی بیشتری در ابتدای روز داریم، چنانچه در صدد انجام امور دشوارتر در کنار امور سادهتر هستید، ابتدا به امور مشکل بپردازید، زیرا از سر راه برداشتن موانع دشوار از استرس شما میکاهد. سلیک پیشنهاد میکند تا تحقق سه مورد از اهداف مهم خود را مد نظر بگیرید و صبح به آنها بپردازید.

به تعویق انداختن شبکه های اجتماعی
ابتدا بدون هیچ منظور خاصی به سراغ اینستاگرام میروید. اما بعد متوجه میشوید ۴۵ دقیقه است که درگیر اینستاگرام هستید و عکسهای تعطیلات بهترین دوست خواهر همکارتان در مکزیک را تماشا میکنید. همهی ما در تلهی خرگوشی شبکههای اجتماعی گیر افتادهایم، اما چنانچه از نظر زمان در مضیقه هستید یا خواهان بهرهوری ازسودمندی صبح هستید، سحر خیزی را مغتنم شمارید.

وقتگذرانی در شبکههای اجتماعی مزایایی نیز دارد، گاهی انگیزهایی برای ورزش میشود یا اجازه میدهد تا با خانواده و دوستانی که در مسافت دوری از ما زندگی میکنند در ارتباط باشیم، اما نکتهی کلیدی میانهروی و زمانبندی است. ساعاتی برای منع ورود به شبکههای اجتماعی معین کنید، گاهی بعدازظهرها را به ورود به شبکههای اختصاص دهید و صبحها به انجام امور مهمتر بپردازید.

تهیه ی لیستی از کارهای روز بعد در ساعت ناهار
هنوز روز به اتمام نرسیده و شما از ما میخواهید راجع به فردا فکر کنیم؟ واقعیت این است که هر چه به انتهای روز نزدیک میشوید، احتمال و انگیزهی اینکه حقیقتاً دربارهی کارهای فردا فکر کنید کمتر میشود.
هر چه زودتر برنامهریزی کنید، بهتر است. سلیک معتقد است ساعات حول و حوش ناهار بهترین زمان است، همین امر موجب میشود تا روز بعد را با نظم و ترتیب بیشتری آغاز کنید و از احساس پریشانی و بیبرنامگی روز خلاص شوید. او میگوید، از این همه شفافیت در تصمیمگیری و بهرهوری موثر از زمان متعجب خواهید شد. بدین ترتیب صبحها با هراس از خواب بیدار نمیشوید، زیرا چیزی برای هراس وجود ندارد.

مطالب مرتبط: