اگر کودکم شدیداً خونریزی دارد، چه کار باید بکنم؟

باید به سرعت اقدام کنید. اگر کودک شما هوشیاریاش را از دست داده است یا به نظر میرسد که در حالت شوک قرار دارد، از یک نفر بخواهید که فورا با اورژانس تماس بگیرد و خودتان کمکهای اولیه را شروع کنید. کودک را در حالت درازکش بخوابانید، در حالی که پاهایش حدودا 15 سانتیمتر بالاتر از سطح بدن قرار داشته باشند. این کار موجب افزایش جریان خون به مغز و کاهش خطر شوک میشود. در صورت امکان، عضو مجروح یا قسمتی را که دچار خونریزی شده است بالاتر از سطح بدن قرار دهید تا جریان خون به آن ناحیه کاهش پیدا کند.

سپس با استفاده از پارچه یا باند استریل، محل جراحت را مستقیم فشار دهید. اگر هیچ چیز دیگری در دسترس نبود از کف دست خود استفاده کنید (البته در صورت امکان، پس از شستن دست). فشار را به صورت ثابت و یکنواخت به محل جراحت وارد کنید تا زمانی که خونریزی متوقف شود.

اگر خونریزی متوقف نشد، فشار را ادامه دهید تا به حداقل برسد و کسی برای کمک بیاید. اگر باندی که استفاده کردهاید کاملا خونآلود شد، آن را برندارید. در عوض، یک لایه دیگر روی آن اضافه کنید. (نباید لختههایی که به تدریج شکل گرفتهاند را از بین ببرید.)

سعی کنید آرام باشید و کودک را هم آرام کنید. اضطراب موجب افزایش ضربان قلب میشود که در نتیجه خون بیشتری به سمت ناحیه آسیبدیده فرستاده خواهد شد.

همین که خونریزی متوقف شد، بگذارید باند یا پارچه روی جراحت بماند. برای حفظ فشار، یک باند دیگر (یا یک نوار پلاستیکی) را محکم دور باند و محل جراحت ببندید. (البته آن را بیش از حد سفت نکنید زیرا نباید گردش خون کودک متوقف شود.)

اگر کودک شما بیدار و به هوش است، در اسرع وقت او را به نزدیکترین اورژانس برسانید. اگر گیج یا منگ است، با اورژانس تماس بگیرید.

آیا میتوانم برای متوقف کردن خونریزی از شریانبند) تورنیکه) استفاده کنم؟

خیر. شریانبند خونریزی را متوقف میکند اما این کار را با قطع جریان خون به منطقه زیر محل بسته شدن شریانبند انجام میدهد و این کار میتواند موجب بروز صدمات جدی و درد شدید شود. به همین دلیل است که متخصصین، استفاده از شریانبند را فقط برای شدیدترین جراحات (مثل قطع یا لِه شدن اندام) و زمانی که هیچ روش دیگری برای متوقف کردن خونریزی وجود نداشته باشد توصیه میکنند. اگر نمیتوانید خونریزی را با فشار مستقیم کنترل کنید، با اورژانس تماس بگیرید.
مطالب مرتبط: