داروی زردی
به گفته محققان، می توان از فرآورده های استاندارد شیرخشت به نحو موثری به درمان نوزادان مبتلا به زردی پرداخت.به گزارش ایسنا زردی یکی از علائم شایع در دوران نوزادی است به طوری که نزدیک به 60 درصد از بچه های رسیده و 80 درصد از بچه های نارس به آن مبتلا می شوند.به گفته محققان علوم پزشکی زردی نوزادان به دلیل عوارض خطرناک افزایش بیلی روبین بر روی مغز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.براساس مطالعات انجام شده توسط محمد آزاد بخت، عضو هیأت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، که بر روی دو گروه 100 نفری و به صورت مورد – شاهدی از نوزادان مبتلا به زردی انجام شد مشخص گردید:
با استفاده از این دارو روند کاهش بیلی روبین خون تا 3 روز اول به نحو چشمگیری سرعت می یابد.گفتنی است: از روشهای درمانی زردی، روش نور درمانی و تعویض خون است که تعویض خون به عنوان راه آخر جهت کاهش شدید بیلی روبین استفاده می شود.اثرات درمانی شیرخشت به همراه نور بسیار چشمگیر و سریعتر می باشد. همچنین در بسیاری از مناطق ایران از جمله در استان فارس از شیرخشت در طب سنتی برای درمان زردی نوزادان استفاده می شود. 

مطالب مرتبط: