دعا و نیایش در پیشگیری و درمان افسردگی موثر است.

برای مقابله با حوادث تلخ زندگی معنویت می تواند کمک قابل توجهی به انسان کند، اعتقاد به دین موجب بهبود روابط اجتماعی شود. همچنین دعا و نیایش در پیشگیری و درمان افسردگی موثر واقع شده است ، افسردگی، امروزه شایعترین اختلال روانی است که در همه جوامع و همه گروههای سنی دیده میشود. این اختلال بر جنبههای گوناگون زندگی مردم تأثیر میگذارد. بیاشتهایی، احساس خستگی، غمگینی، ناامیدی و احساس درماندگی، از نشانههای مهم افسردگی است.

وی با تاکید بر اینکه عواملی که میتواند در پیدایش یا تشدید افسردگی مؤثر باشد، فراوان است گفت: روانشناسان در تحقیقات خود به تأثیر یک یا چند عامل از عوامل ژنتیکی، فیزیولوژیکی، اجتماعی، عاطفی و شناختی در افسردگی اشاره کردهاند. یکی ازعوامل موثر در درمان افسردگی دعا و نیایش است.

ایشان یادآور شد: در منابع اسلامی، علت عمده افسردگی، نگرشهای نامعقول، افراط و تفریط در خواستهها، تأثیر گناه، کم­رنگ شدن معنویت در زندگی و نبودن غنای روحی است.

وی اضافه کرد: کسی که خدا را فراموش میکند، خود را نیز از یاد میبرد. این موضوع زمینه را برای انواع اختلالات روانی فراهم میکند. دور شدن از مذهب، قطع رابطه با خدا و داشتن افکار و اندیشههای غلط، میتواند سبب ایجاد و تشدید اختلالات روانی و افسردگی در فرد شود.

دعا و درمان افسردگی

وی گفت: برای پیشگیری و درمان افسردگی، بزرگان دین، بر نگرش صحیح افراد از خود، هستی، خدا، زندگی و سنتهای حاکم بر آن تأکید کرده و آموزشهای لازم را دادهاند. در احادیث گوناگون، این نکته یادآور شده است که شناخت واقعبینانه، منطقی و درست، افسردگی را میزداید.

شعاع کاظمی تاکید کرد: از آنجا که دعا و نیایش، نیز برخاسته از باورهای ویژهای است که میتواند به پیشگیری و درمان افسردگی کمک کند. دانستن معنا و هدف زندگی، احساس تعلق داشتن به منبع والا و امیدواری به یاری خداوند در شرایط سخت زندگی، همگی از جمله باورهایی هستند که افراد مذهبی با بهرهمندی از آنها میتوانند از دچار شدن به افسردگی پیشگیری کنند. 

دعا ونیایش برای درمان افسردگی,درمان افسردگی با دعا,دعا و نیایش

درمان افسردگی با دعا و نیایش

وی افزود: در روایات، افسردگی را به «غم» تعبیر کرده و البته یادآور شدهاند که از دعا برای درمان افسردگی استفاده کنید.

شعاع کاظمی خاطرنشان کرد: دعا و تمرین های معنوی منظم، موجب بهبود و ارتقای سلامت عاطفی و باعث ایجاد اهداف بزرگ می شود. ارتباط با قدرت برتر هدف­های شما را بزرگ­تر و عالی­تر می کند و به روزها و لحظه های زندگی شما معنی می­دهد.

وی یادآور شد: اعتقاد به معنویت و بودن در میان افرادی که به قدرت برتر اعتقاد دارند، موجب بهبود روابط اجتماعی و پیشرفت روحی می شود. همچنین معنویت و دعا پیشرفت روح و سلامت روان را به همراه دارد.

ایشان در پایان گفت: معنویت و دین در مواجهه با حوادث تلخ و غیر قابل پیش بینی زندگی به انسان کمک قابل توجهی می کنند.


مطالب مرتبط: