جنین در چه ماهی درد را احساس می کند

جنین انسان در هفته سی وپنجم تا سی وهفتم بارداری میتواند احساس درد را از حس تماس عادی تشخیص دهد. مراقب عکس العمل های خود در این ماهها باشید به گزارش سرویس بهداشت و درمان ایسنا، متخصصان در این آزمایشات دریافتهاند که از هفته سی وپنجم بارداری به بعد فعالیت عصبی سلولهای مغزی به تدریج از وضعیت نابالغ به وضعیتی شبیه به بلوغ تبدیل میشود. این تغییر به مدار عصبی جنین امکان میدهد تا احساس درد را بعنوان یک حس جداگانه از لامسه درک و دریافت کند. به گزارش شبکه خبری ای بی سی، ربکا اسلاتر، متخصص اعصاب در دانشگاه کالج لندن میگوید: نوزادان زودرس که قبل از هفته سی وپنجم متولد میشوند در هنگام تجربه حس لامسه یا درد، واکنشهای مغزی یکسانی دارند. این متخصصان در آزمایش اخیر روی فعالیت مغزی 46 جنین در بیمارستان دانشگاه کالج مطالعه کرده و نتیجه مطالعات خود را در مجله «کرنت بیولوژی» به چاپ رساندهاند. به این ترتیب معلوم شد که بین هفته 35 تا 37 بارداری، مغز جنین به طور مشخص میتواند محرکهای درد را دریافت کند و تفاوت این محرک را از حس لامسه تشخیص دهد.
مطالب مرتبط: