ماه رمضان ماه تضرع و استغاثه به درگاه پروردگار عالمیان است

ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی است ، و بندگان مخلص خدا تمام سال را روزشماری می کنند تا  ماه تنزیل قرآن و ریزش باران وحی و وزش نسیم مهر با آمدنش دلهای عاشق آنها را غرق شادی و شعف کند. خداوند بزرگ، در این ماه با فراخوانی بندگان خویش بر خوان گستردهاش هیچ لطف و عنایتی را از آنان دریغ نفرموده و تمام برکات را در دسترس آنان قرار داده است. در این ماه مبارک، درهای بهشت، باز؛ و درهای جهنم، بسته شده است و شیاطین در زنجیرند و این الطاف، زمینه توجه بندگان را به ذات اقدس الهی فراهم و جان تشنه آنان را مهیای دریافت پیامهای هدایت و سعادت کرده است.
ماه مبارک رمضان، ماه توبه و بازگشت به خداوند رئوف و غفور و ماه تضرع و استغاثه و دعا و نیایش به درگاه پروردگار عالمیان است؛ ماهی که به فرموده پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، دعای شما در این ماه مستجاب است. (١) و از دعاهای این ماه دعا برای تعجیل در ظهور است.

دعای زیبای ظهور در ماه مهمانی خدا
یکی از دعاهای ماه مبارک رمضان، "دعای افتتاح" (٢) است که به خواندن آن در شبهای این ماه، توصیه شده است و اگرچه ادعیهی مربوط به این ماه زیاد است، ولی بزرگانی مانند میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، برای این دعا و دعای سحر و دعای ابوحمزه، اهمیت بیشتری قائل شده و آنها را ممتاز دانستهاند.
از ویژگیهای دعای افتتاح آن است که دعاکننده را هر شب، متوجّه حضرت ولی عصر علیه السلام و "دولت کریمه" ایشان میکند و شوق لقای آن دولت را در دل او زنده میدارد. بخش پایانی این دعا، به شکل نسبتاً گسترده ای، هم خصال آن حضرت را بازگو می کند: "العدل المنتظر" و هم خصال دولت آن حضرت را بر میشمارد: "تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلامَ وَ أَهْلَهُ وَ تُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَ أَهْلَهُ"،(٣) و بالاخره شیعهای که حِرمان دورهی غیبت را تحمّل میکند، در پایان دعای خود، رنجهای این دوره را با زبان شِکوه با خداوند نجوی میکند: "اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْکُو إِلَیْکَ..."
و از حضرت حق میخواهد که با ظهور حضرت، این دورهها پایان پذیرد: "اللَّهُمَّ الْمُمْ بِهِ شَعَثَنَا وَ اشْعَبْ بِهِ صَدْعَنَا وَ ارْتُقْ بِهِ فَتْقَنَا وَ کَثِّرْ بِهِ قِلَّتَنَا وَ..." (٤)

منتظر واقعی باید به دو نکته توجه داشته باشد: یکی آن که در دل باید به یاد حضرت بوده و آرزوی درک دولت او را داشته باشد، و دیگر آن که در عمل باید به وظایف و تکالیف خود عمل نموده و ذرهای از احکام شرعی تخلّف نکند

دعای افتتاح، هر شب دعاکننده را در مرز "غیبت" و "حضور" قرار داده، در حالی که او را از تاریکیهای عصر غیبت "بیم" میدهد تا مبادا به ظلمت "خو" بگیرد، از "یأس" بازداشته، سپیده را به او نشان میدهد:"اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَیْکَ فِی دَوْلَةٍ کَرِیمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلامَ " بارالها! واقعیت آن است که ما مشتاق دولت کریمه آن حضرت هستیم که اسلام و اسلامیان را عزت مند گردانی.
فضیلت دعای افتتاح,ثواب خواندن دعای افتتاح

دعای افتتاح دل ها را به سوی دولت کریمه به پرواز در میآورد
 
 چشم به راه دولت کریمه
دعای افتتاح، فضای ذهنی و روحی شخص را از گرفتاریها و نیازهای شخصی اش، فراتر قرار داده و دل او را متوجه "دولت امام" قرار میدهد، در این حال، ممکن است شخص، "شوق دیدار" حضرت را هم داشته باشد و آرزوی ملاقات با حضرت را در سر بپروراند، ولی این دیدار، دیدار با شخصیتی است که در "رأس دولت" قرار گرفته و در زمانی است که پرچم فتح را به اهتزار در آورده است و لذا از این سو هم "دیدن من" مطرح نیست، بلکه  منظور دیدار عموم ملّت با امام است: "دیدن ما": "متی ترانا و نراک و قد نشرت لواء النصر تری". (٥)
دعای افتتاح، به ما میآموزد که امام را از سطح خواستههای شخصی خود، بالاتر ببینید، و به امام صرفاً به عنوان شخصیتی که در کوچه پس کوچههای درد و رنج، باید سراغ امداد غیبیاش را گرفت، نگاه نکنید، بلکه امام، آن شخصیتی است که با دولت کریمه اش، به اسلام در جهان عزّت میبخشد:اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَیْکَ فِی دَوْلَةٍ کَرِیمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلامَ.

 آرزوی منتظران
منتظران حضرت ولی عصر علیه السلام، چشم به راهند تا در عصر ظهور، تحوّلات وسیع و عمیق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، رخ دهد، به گونهای که نه فقط پایه و اساس ظلم و ستم، ویران گردد، بلکه حتّی موارد نادر و معدود ظلم و تعدّی هم اتّفاق نیفتد، و بالاخره "هیچ اثری" از ظلم دیده نشود!"لا یری اثر من الظلم" (6)
منتظران چشم به راه جامعه ایاند که در آن خونریزی وجود ندارد، و امنیت و آسایش چندان فراگیر میشود که حتّی مزاحم "خواب" کسی هم نمیشوند: "لایوقظ نائماً ولایهریق دماً" (7)  مفاسد فرهنگی و اقتصادی از قبیل میگساری، زنا و ربا ریشه کن شده، و مردم با رغبت و از روی اشتیاق به بندگی خدا روی میآورند، در آن جامعه راستی و راستگوئی فراگیر میشود، نه دروغی دیده می شود و نه دروغی شنیده میشود، از این رو، به شکل رسمی یا غیر رسمی، هیچ کس سخن دیگری را "تکذیب" نمیکند، تا چه رسد به آنکه دروغ، نردبان رشد و ترقّی باشد:"یمحیق الله الکذب" (٨) و پایه و اساس این تحوّلات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، تحوّلی است که در دولت رخ میدهد، از این رو همه چیز با "تأسیس دولت کریمه" آغاز میشود.

دعای افتتاح، به ما میآموزد که امام را از سطح خواستههای شخصی خود، بالاتر ببینید، و به امام صرفاً به عنوان شخصیتی که در کوچه پس کوچههای درد و رنج، باید سراغ امداد غیبیاش را گرفت، نگاه نکنید، بلکه امام، آن شخصیتی است که با دولت کریمه اش، به اسلام در جهان عزّت میبخشد

بنابراین شایسته است در این ماه با عظمت از دعا غافل نبوده و طبق سفارش بزرگان هر شب مداومت به خواندن این دعا نموده و قلباً از پروردگار ظهور حضرت را خواستار شویم.

 دو نکته طلایی
دعای افتتاح دل ها را به سوی دولت کریمه به پرواز در میآورد، و آمال و اندیشههای ما را به سمت آن هدایت میکند، ولی از این که برای آن "دولت"، چه "اقدامی" باید انجام دهیم، سخنی نمیگوید، و تکلیفی برایمان بیان نمیکند،اما مسلم است که ما باید در مسیر اطاعت ائمه علیهم السلام حرکت کنیم و از نافرمانی نسبت به آنها پرهیز کنیم و هر روز صبح با حضرت پیمان ببندیم که از یاران حضرت بوده و مطیع فرمان او باشیم.

به طور کل منتظر واقعی باید به دو نکته توجه داشته باشد: یکی آن که در دل باید به یاد حضرت بوده و آرزوی درک دولت او را داشته باشد، و دیگر آن که در عمل باید به وظایف و تکالیف خود عمل نموده و ذرهای از احکام شرعی تخلّف نکند.
به امید ظهور و بر پایی دولت کریمه اش.

مطالب مرتبط: