دندان های شیری را نکشید

یک جراح دهان، فک و صورت گفت: به دلیل سفت شدن مخاط محل رشد دندانهای دائمی هرگز نباید دندانهای پوسیده شیری کودکان را در زمان نامناسب کشید.

محمد نوروزمنش اظهار داشت: هرگز نباید دندانهای پوسیده شیری کودکان را کشید زیرا وقتی دندان شیری در زمان نامناسب کشیده شود مخاط محل دندانی سفت میشود و دندانهای دائمی در زمان رشد با مشکل مواجه میشوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیان داشت: بنابراین نباید دندانهای پوسیده شیری کودکان را خانوادهها بکشند زیرا تصور بر این است که دندان پوسیده شیری باید کشیده شود ولی وقتی دندان پوسیده شیری کشیده میشود مخاط آن سقف میشود و دندان دائمی برای رشد دچار مشکل میشود که در نهایت باعث رشد نامناسب در محل دیگر فک میشود.

نوروزمنش با اشاره به اینکه بهترین سن برای ارتودنسی نیز 12 تا 18 سالگی است، خاطرنشان کرد: البته در سنین 18 تا 25 سال نیز ارتودنسی را میتوان بر روی دندان افراد به کار برد ولی پس از 25 سالگی انجام ارتودنسی سخت، طولانی مدت و نتایج آن نیز ضعیف میشود.
مطالب مرتبط: