این سیب زیبا بهترین دستگیره برای آشپزخانه یک ایرانی است


این کل تعداد مورد نیاز لایه و پارچه برای این کاره .


 

این هم الگوهای کار .این هم آموزش و نحوه دوخت دستگیره سیب

 

دوست داشتید . پس نمونه های دیگر را هم ببینید .
دستگیره آشپزخانه به شکل بستنی خوشمزه .


 

این هم میوه های دستگیره ای .
مطالب مرتبط: