برای دادن داروهای بدطعم و تلخ به فرزندانتان می تواند از روشهای زیر استفاده کنید:

١- پیش از مصرف دارو به کودک خود یک تکه یخ بدهید تا آن را مکیده و زبانش بیحس شود.
٢- برای کاهش طعم بد دارو آن را در یخچال نگهداری کنید تا خنک باشد.
٣- دارو را با آبمیوه مثل آب سیب یا پرتقال مخلوط کنید تا طعم زننده دارو را تخفیف دهد.
٤- دارو را چه به صورت مایع و چه به صورت قرص با غذای کودک مخلوط کنید.
٥- بعد از مصرف دارو از آب یا آبمیوه استفاده کنید.
٦- درصورتی که کودک شما حالت تهوع دارد از یک نوشابه دارای گاز بیکربنات استفاده کنید.
٧- لازم است بدانید پیش از عمل به هر کدام از توصیههای فوق ابتدا با پزشک خود مشورت کنید .
مطالب مرتبط: