راه و رسم ظرفشویی

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که به محض کثیفشدن ظرفها آنها را میشویند این یادداشت را نخوانید اما اگر برایتان پیش میآید که گاهی بیحوصله باشید و آن وقت مجبور باشید به کوه ظرفهای کثیف توی آشپزخانه فکر کنید و حال یا وقت شستن آنها را نداشته باشید این مطلب را بخوانید:

ظرفها را مرتب بچینید: آشپزخانه به همریخته کلافهکننده است. ممکن است آشپزخانه کمی نامرتب باشد ولی شما با جدا جدا چیدن و دستهبندی ظرفهای کثیف اوضاع به ظاهر بهتری پیدا کند؛ یعنی اگر روزی حال ندارید بلافاصله ظرفها را بشویید حداقل آنها را دستهبندی کنید، با این کار رغبتتان برای رفتن به آشپزخانه و مرتب کردن آن بیشتر خواهد شد. ظرفها را مرتب بچینید. شبیهها را توی هم بگذارید و دستهشان کنید. با این کارممکن است بعد از یک مهمانی حسابی فقط 4-3 دسته ظرف کنار سینک ظرفشویی داشته باشید.

نگذارید ظرفها خشک شوند: اگر چربی و کثیفی و غذای باقیمانده به ظرفها خشک شوند، برای شستن آنها باید وقت و انرژی بیشتری صرف کنید؛ بنابراین اگر قصد دارید ظرفها را با تأخیر بشویید، بهتر است مطمئن شوید که خشک نمیشوند. میتوانید ظرفها را در سینک بگذارید و روی آنها کمی آب بریزید. لازم نیست حتما سینک را پر از آب کنید. حواستان به مصرف و صرفه جویی در آب هم باشد.

بعضی وقتها تأخیر ممنوع است: بعضی ظرفها را حتما باید همان وقت بشویید وگرنه اضافه غذاها به آنها میچسبد و به این سادگی جدا نمیشود. مثلا رنده از این دسته ظرفهاست. اگر همان لحظه بشویید چند ثانیه بیشتر طول نمیکشد ولی اگرتمیز کردن رنده را به تأخیر بیندازید باید با سیم ظرفشویی به جانش بیفتید. بعضی از وسایل مثل آبمیوهگیری هم همینطور هستند.

بعضی ظرفها باید با تأخیر شسته شوند: لازم نیست به زور ته قابلمهای را که تهدیگ به آن چسبیده تمیز کنید، یا مثلا اگر غذا را سوزاندهاید، نباید همان لحظه قابلمه را تمیز کنید زیرا دارید انرژی و وقت خود را هدر میدهید. کمی در این ظرفها آب بریزید و کنار بگذارید برای بعد. خیس خوردن باعث میشود این ظرفها بهتر تمیز شوند.

زیادی طولش ندهید: اگر ظرفها را خیس کردهاید تا سر فرصت بهسراغشان بروید، فقط یادتان نرود که شما یکسری ظرف کثیف توی آب دارید. فضای نمناک فضای مناسبی برای کپک زدن است. در نخستین فرصت به آشپزخانه عزیزتان بروید و ظرفها را بشویید تا از وقوع فاجعه جلوگیری شود.


مطالب مرتبط: