هنگامی که موهایتان را رنگ میکنید، مقدار اندکی از رنگ ممکن است به پوست شما نفوذ کند. به طور کلی تصور نمیشود این رنگ زیانی برای جنین در حال رشد داشته باشد. بررسیهای معدودی به استفاده از رنگ مو در زنان پیش و در حین بارداری پرداختهاند. یک بررسی در سال 2005 بیانگر آن بود که رابطه ای میان استفاده از رنگ مو در بارداری و یک تومور مغزی در دوران کودکی به نام نوروبلاستوم وجود دارد- اما سایر تحقیقات نتوانستند این نتیجه را تایید کنند. اغلب پژوهشگران میگویند نامحتمل است که استفاده مادر از رنگ مو پیش یا در حین بارداری به افزایش خطر تومورهای مغز در دوران کودکی بینجامد. اگر درباره استفاده از رنگ مو در حین بارداری نگران هستید، با دکترتان در این باره مشورت کنید. دکترتان ممکن است به شما پیشنهاد کند استفاده از مواد شیمیایی روی موهایتان را به تاخیر بیندازید. اگر تصمیم گرفتهاید که در حین بارداری موهایتان را رنگ کنید، این احتیاطات را رعایت کنید: هنگام استعمال رنگ دستکش بپوشید. رنگ مو را با حداکثر سرعت ممکن به کار برید. پس از استفاده از رنگ پوست سرتان را به طور کامل آب بکشید.
مطالب مرتبط: