زایمان راحت‌تر باحرکات یوگا

لیلا عیوضی با بیان اینکه حرکات یوگا همراه با ورزشهای مخصوص شکم، لگن و پا و وضعیتهای خاص پیشنهادی یوگا فضای راحتی برای جنین ایجاد میکند، اظهارداشت: به علت محدودیت فضای لگن توسط حرکات و موقعیتهای یوگا میتوان این محیط را برای حرکت بهتر و راحتتر جنین فراهم و به خروج راحتتر آن کمک کرد. وی با اشاره به پایین بودن سر جنین در ماههای آخر حاملگی گفت: در ماههای آخر با دادن وضعیتهای خاص به مادر به چرخش جنین کمک کرده و در ماههای 8 و 9 با دادن تکنیکهای خاص به قرار گرفتن سرجنین در لگن کمک میکنیم که این امر به زایمان راحتتر مادر کمک میکند. این مربی یوگا عضلات کف لگن، دیواره شکم، مفاصل لگن و.. را در انجام زایمان مؤثر دانست و بیان کرد: در زایمان طبیعی با آموزش تکنیکهای خاص به زنان به آنها کمک میشود که در چه حالتی زایمان کنند که بر خلاف روال معمول آنها میتوانند با قرار گرفتن در وضعیتهایی مانند چمباتمه و یا چهاردست و پا، تسلط بیشتری بر روی زایمان طبیعی خود داشته باشند. به گفته وی، قرار گرفتن در چنین حالتهایی به علت ایجاد حالت خاص در لگن و باز شدن مفاصل و فضای آن و همچنین کشش جاذبه زمین نیروی مثبتی برای خروج جنین ایجاد میکند و فرد باردار با فشارها و پوشهایی حین زایمان از عضلات شکم، کف لگن و واژن برای خروج جنین استفاده میکند. عیوضی ادامه داد: زمانی که زنان باردار بر روی تخت «ژنی کلوژی» برای زایمان قرار میگیرند قادر به انجام هیچ کدام از این کارها نیست لذا نکته مثبتی که در این وضعیتها وجود دارد مدیریت زایمان توسط زن است و این که میداند چه زمانی حالت استراحت و نفسگیری داشته باشد و همچنین به ناظر زایمان (ماما، پزشک) کمک کند. عضو موسسه علمی یوگای نوا، با بیان این که دخالت مادر در زایمان و انتخاب شیوه آن موجب ایجاد رابطه عاطفی قویتری با طفل میشود، خاطرنشان کرد: اینکه خود مادر در جریان زایمان دخالت و مدیریت داشته باشد و خود لحظه به لحظه شاهد تولد فرزندش باشد بهتر از آن است که در عملی مانند سزارین بدون هیچگونه دردی فرزند را به وی بدهند. این کارشناس مامایی، بزرگ و شل شدن شکم، ضعف عضلات کف لگن، کشیده شدن پوست را ازعوارض بعد از زایمان دانست و گفت: با انجام حرکاتی که توسط یوگا توصیه میشود میتوان ظاهر و اندام این زنان را سریعتر به حالت طبیعی آن برگرداند که این کار باعث میشود زنان روحیه خود را بهتر حفظ کنند زیرا برخورداری از یک ظاهر مناسب برای زنان از اهمیت ویژهای برخوردار است زیرا زمانی که آنها میبینند که حالت مورد نظرشان اتفاق نمیافتد دچار ناراحتیهای زیادی میشوند.

مطالب مرتبط: