زره بافی از در هم تنیدن مفتول های فلزی بر اساس الگوی تن پوش و کلاه خود بدست می آید و یکی از هنرهای بسیار کهن بشری بشمار می رود . اما متاسفانه نمی توان تاریخی دقیق برای شروع آن ذکر نمود و آنچه بر اساس روایت های شفاهی روشن گردیده ، و نیز بر اساس برخی اشعار، حضرت داوود(ع)به هنر فلز کاری به منظور تولید لباسهای جنگی اشتغال داشته است.


ابزار و دستگاههای مورد نیاز
میله های فلزی از شماره 1 تا 7 :به منظور عمل پیچاندن مفتول های فلزی (آهن،مس و برنج) بر روی آنها و به منظور تبدیل این مفتول ها به حلقه هایی که عمل بافتن بر روی آنها انجام پذیرد،کاربرد دارد.

مفتول های مخصوص زره بافی : به طور معمول از جنس آهن ،مس،برنج ، استیل ، آهن و گالوانیزه می باشد،و در1 میلیمتر می باشند. / 1 و 2 ، 0/8 ، 0/ اندازه های 5دریل : از این دستگاه به منظور نصب میله ها توسط آچارهای مخصوص استفاده می گردد که در نهایت، عمل پیچاندن مفتول های فلزی(آهن،مس،برنج و استیل) بر روی این میله ها انجام می پذیرد.


کاتر:به منظوربریدن مفتول هایی که به صورت فنر درآمده ،به کار می رود.


دم باریک : عمل بافتن حلقه های تهیه شده از مفتول ها براساس سایز بندی افراد توسط این وسیله انجام می پذیرد.


سیم چین:به منظور بریدن قسمتهای اضافی حلقه های فلزی و سیمها به کار می رود.


پرچ:میخهایی که به منظور تعبیه کردن بر روی بست و اتصال به زره کاربرد دارد.


دستگاه پرچ کن:دستگاهی که به منظور پرچ کردن بست بر زره کاربرد دارد.


آچارهای مخصوص :به منظور تعویض میله هایی که سر دریل بسته می شودو همچنین برای نصب دستگاه کاتر به میز کارو عوض کردن تیغه کاربرد دارد.


تیغه الماس:تیغه ای که به منظور جاگذاری در دستگاه پرس و بریدن سیم کاربرد دارد.مراحل تولید زره
1- ابتدا جنس و ضخامت مفتول، متناسب با محصول مورد نظر انتخاب می شود. جنس مفتول ها مس، برنج، آهن و 1 میلیمتر می باشند. / 1 و 2 ، 0/8 ، 0/ ... و سایز مفتول ها 5

2- با کمک دریل و میله های مخصوصی که روی دریل بسته م ی شود مفتول ها به شکل فنر در می آیند. در این مرحله دریل توسط گ یره ای که به میز کار بسته شده ثابت می گرد د .میله مورد نظر که ضخامت آن با توجه به قطر داخلی حلقه ها متفاوت است ، به دریل بسته شده و با روشن شدن دریل مفتول دور آن پیچیده و فنر تشکیل می گردد.


3- فنر به کمک کاتری که به میز کار بسته شده ، بریده می شود و حلقه های مورد نیاز که واحدهای ابتدایی بافت زره می باشد بدست می آید.

4- حلقه ها به کمک دو عدد "دم باریک" کاملا صاف و آمادهء بافت می شوند.

5- واحدهای ابتدایی جهت بافت دارای 5 حلقه می باشند. بدین صورت که 4 حلقه درون 1 حلقه قرار می گیرد.

6- تکثیر این واحدها و اتصال آنها به یکدیگر موجب پیدایش بافتی منسجم می گردد که از این زمینه می توان با کمک الگوهای مناسب به فرم های زره و کلاه خود دست یافت. به عنوان مثال 26 واحد برای زره سایز نوجوانان تولید می گردد.

7- برای ایجاد نقش در بافت می توان از فلزهایی با رنگ های مختلف استفاده کرد . به عنوان مثال می توان جهت ایجاد نقش بر روی زمینه آهنی از مفتول برنجی یا مسی استفاده کرد.

8- به منظور اتصال قطعاتی از بافت به یکدیگر از پرچ استفاده می گردد .پرچ ها را می توان به صورت آماده از بازار تهیه کرد.مطالب مرتبط: