از چه زمانی برای کودک کتاب بخوانیم ؟

از زمانی که کودک شما در گهواره است، شروع کنید. کتاب خواندن سبب می شود کودک پرسر و صدا ی تان آرام و کودک آرام تان سرگرم شود. برای شما نیز اثرات قابل توجهی دارد و لحظاتی ارزشمند برای شما و کودک تان به وجود می آورد.

حتی پس از این که کودک تان خواندن را یاد گرفت، به خواندن ادامه دهید. کودک تان از شنیدن داستان هایی که هنوز خواندن آن ها برایش آسان نیست، لذت می برد.
نوجوانان نیز از شنیدن داستان های مورد علاقه ی بزرگ تر ها لذت می برند.

هر روز زمان مشخصی را به خواندن کتاب برای کودک تان اختصاص دهید. قبل از رفتن به مدرسه، زمان خواب بعد از ظهر، یا قبل از خواب شب بهترین زمان ها هستند، ولی شما می توانید هر زمانی را که احساس می کنید کودک تان آمادگی دارد نیز انتخاب کنید.

زمانی که خانواده دور هم جمع شده اند از فرصت استفاده کنید، برای نمونه، زمان صبحانه یا شام. از کودک تان بخواهید زمانی که شما سرگرم کشیدن شام هستید، او با صدای بلند برای همه کتاب بخواند. و یا شما برای همه روزنامه را هنگام صرف صبحانه بلند بخوانید.

به واکنش های کودکان تان دقت کنید. اگر آن ها خسته باشند، شاید بهتر باشد خواندن را به زمانی موکول کنید که تمرکز بیشتری دارند و به انجام فعالیت دیگری بپردازید.


مطالب مرتبط: