شاید به نظرتان کمی عجیب باشد که با مقوا یا کارتن بتوان لوستر تهیه کرد زیرا احتمال شعلهور شدن این مواد  در اثر گرما وجود دارد. اما نگران این موضوع نباشید. برای تهیه این لوستر، به کارتن مقوایی نیاز دارید.

ساختن لوستر مقوایی

وسایل مورد نیاز :
•    جعبه مقوایی با عرض 65 سانتیمتر و طول دلخواه
•    اسپری رنگ
•    چسب
•    کاتر مقوا
•    چسب تفنگی
•    متر فلزی
•    کابل و لامپ برق

ساختن لوستر مقوایی

مرحله یک: جعبه را به رنگ دلخواه با اسپری رنگ کنید. آن را کنار بگذارید تا خشک شود.

 ساختن لوستر مقوایی

مرحله دو: روی مقوا، خطوطی عمودی با فاصله های 13 سانتیمتری بکشید. سپس با کاتر برش سطحی دهید. قسمت های برش خورده را تا کنید تا یک پنج ضلعی ایجاد شود.

ساختن لوستر مقوایی

مرحله سه: دوباره مقوا را صاف کنید و نوارهای باریکی از آن برش دهید.

ساختن لوستر مقوایی

مرحله چهار: پس از برش همه نوارها، سروته آنها را با چسب حرارتی به هم وصل کنید تا شکل 5 ضلعی پیدا کند. باید قسمت رنگ شده را داخل بگذارید. سپس 5 ضلعی ها را همچون عکس، با چسب حرارتی روی هم محکم کنید.

ساختن لوستر مقوایی

مرحله پنج: برای قسمت بالای لوستر، یک 5 ضلعی به اندازه نوارهای تهیه شده برش دهید. وسط این 5 ضلعی را سوراخ کنید تا لامپ داخل آن محکم جای بگیرد. آن را با چسب حرارتی به بالای لوستر محکم کنید.

 

ساختن لوستر مقوایی

 

ساختن لوستر مقوایی

 

ساختن لوستر مقوایی


مطالب مرتبط: