در این مقاله با نحوه ساخت جعبه برای خرده ریزها به صورت تصویری آشنا شوید .
ساخت جعبه برای نگهداری خرده ریزها

 

با مراحل ساخت جعبه برای وسایل ریز آشنا شوید

ساخت جعبه برای نگهداری خرده ریزها

 

وسایل مورد نیاز برای درست کردن جعبه مناسب وسایل خرده ریز

ساخت جعبه برای نگهداری خرده ریزها

 

جعبه شکلات و یا هر جعبه ای که آماده کرده اید را با رنگ اکرولیک رنگ آمیزی کنید

ساخت جعبه برای نگهداری خرده ریزها

 

با مقوا شکلی مانند بالا درست کنید و آن را با کاغذ کادو تزیین کنید و درون جعبه قرار دهید

در این جعبه از سه تا مستطیل با مقوا درست شده است اگر می خواهید جای کوچک و تعداد بیشتری داشته باشید تعداد مستطیل ها را بیشتر کنید.

ساخت جعبه برای نگهداری خرده ریزها

 

این هم آماده شده جعبه ای مناسب برای خرده ریزها


مطالب مرتبط: