ساخت جعبه کادو

به راحتی میتوانید برای دادن کادوهای کوچک و باارزش، جعبه کادو بسازید و روی آن را طراحی کنید.

امروزه هنر جعبهسازی تنوع بسیاری یافته است. قرار دادن کادو داخل جعبهای زیبا، ارزش آن را دو برابر میکند.با استفاده از مقوا و مهرهای پلاستیکی، بهراحتی جعبه جواهرات بسازید. رنگ مقواها را شاد انتخاب کنید.

میتوانید از کاغذ کادو برای روی کار استفاده نمایید. کارتهای متالیک یا پلاستیکی نیز برای این نوع جعبهها مناسبند.

 

ساخت جعبه کادو

ساخت جعبه کادو

ساخت جعبه کادو


کادر وسط مربعی به ابعاد 6x6 سانتیمتر و طول هر یک از نوارهای بلند کناری 20 سانتیمتر است.

 

با تازدن مقوا، جعبه شما آماده است.

 


مطالب مرتبط: