دانشمندان در دانشگاه کالیفرنیا با کسب علم و تجربه موفق به ساخت غضروف مصنوعی شده اند  که بتواند به صورت طبیعی عمل کند.

غضروف در بدن انسان بسیار مهم است که معمولا آسیب دیدگی آن برای انسان ها می تواند دردسرساز باشد. برای این منظور متخصصان دانشگاه کالیفرنیا موفق به ساخت غضروف مصنوعی در بدن افراد آسیب دیده شده اند.

این نوع جدید از بافت و سلول ها باید در محیط آزمایشگاهی کشت داده شود. در کنار آن نیز دانشمندان با استفاده از تحقیقاتی که پیش از این انجام شده بود، می توانند پروتئینی کلیدی که مسئول ساخت ژل های روان کننده حرکت مفاصل است را شبیه سازی کنند

این غضروف مصنوعی از مواد کاملا زیستی ساخته شده است که البته با استفاده از یک روش خاص، دستکاری شده و تغییر یافته اند. دانشمندان امیدوارند که این امر بتواند موجب شود تا میلیون ها نفر در سراسر جهان که از بیماری های غضروفی رنج می برند، به راهکاری مطلوب برای درمان دست پیدا کنند.

رابرت ساه به عنوان راهبر این تحقیقات در این باره می گوید: «ما توانسته ایم تا بافتی را طراحی کنیم که نوع متفاوتی از غضروف افراد نوجوان است و می توان آن را در بدن افراد مسن تر به کار بست.» در حقیقت غضروف ها به عنوان ضربه گیرهای طبیعی بدن انسان هستند و در بین مفاصل بدن، نقشی کلیدی را ایفا می کنند. به این ترتیب با کمک این روش می توان به بازسازی نسبتا کامل و بازگشت عملکرد عادی به غضروف ها امیدوار بود.

این نوع جدید از بافت و سلول ها باید در محیط آزمایشگاهی کشت داده شود. در کنار آن نیز دانشمندان با استفاده از تحقیقاتی که پیش از این انجام شده بوده است، می توانند پروتئینی کلیدی که مسئول ساخت ژل های روان کننده حرکت مفاصل است را شبیه سازی کنند. ترکیب این دو موجب می شود تا بتوان غضروف هایی را در بدن فرد کاشت که دقیقا مانند نسخه طبیعی آن عمل می کنند.


مطالب مرتبط: