ساخت پادری حوله ای


این پادری ساده و قشنگ از حوله های کهنه که کنار گذاشتید درست شده است .

ساخت پادری حوله ای

حوله را به نوارهائی با عرض 5 سانت ببرید .

 

ساخت پادری حوله ای

اگر از چند رنگ حوله استفاده کنید پادری تان خوشگل تر می شود .

ساخت پادری حوله ای

از هر رنگ یک نوار بردارید و ابتدای سرشان را به هم بدوزید .
نوارهای دیگر را به انتهای هر نوار بدوزید تا بلندی دلخواه را پیدا کند .

ساخت پادری حوله ای

شروع به بافتن سه رشته نواری کنید که سرهای آن ها را به هم وصل کردید .

ساخت پادری حوله ای

رشته بافته شده را به شکل دایره کنار هم بگذارید . و از قسمت مرکز دایره شروع به دوختن کنید.

ساخت پادری حوله ای

اندازه این پادری به اختیار خودتان است . هر چقدر قطر دایره بیشتر باشد پادری هم بزرگ تر می شود .

 


مطالب مرتبط: