ساخت چراغ سقفی با کاسه های فلزی

 

مراحل درست کردن چراغ سقفی

با کاسه های فلزی قدیمی تان چراغ های سقفی زیبایی درست کنید.

لوازم مورد نیاز برای درست کردن چراغ سقفی :
کاسه فلزی
انبردست
سیم برق با سرپیچ
لامپ

ساخت چراغ سقفی با کاسه های فلزی

 

لوازم مورد نیاز برای درست کردن چراغ سقفی

دستورالعمل درست کردن چراغ سقفی :
ابتدا کاسه فلزی تان را برعکس کرده و با انبردست انتهای آن را به شکل دایره ببرید.

ابتدا با انبردست انتهای کاسه فلزی را به شکل دایره ببرید

سیمی که سر آن سرپیچ دارد را مانند شکل از درون دایره بریده شده رد کنید

 از سمت داخل کاسه لامپ را به سرپیچ وصل کنید

کار تمام است. می توانید برای زیبایی بیشتر از کاسه های فلزی در سایزهای مختلف استفاده کنید.

می توانید چند تا در سایزهای متفاوت درست کنید


مطالب مرتبط: