سالم‌سازی غذای نوزادان

تغذیه تاثیر به سزایی در رشد کودک دارد.کودکی که با شیر مادر تغذیه نمیشود به 2 دلیل با افزایش خطر بیماری روبهرو است: اول اینکه تغذیه جایگزین ممکن است با میکروبهای بیماریزا آلوده شده باشد که موجب بیماری میشود و دوم اینکه کودک از ایمنی اکتسابی تغذیه با شیر مادر محروم است. همه کودکان پس از 6 ماهگی نیازمند تغذیه تکمیلی هستند. تهیه و خوراندن غذاهای کمکی به شیرخوار بهخصوص غذاهایی که سالم تهیه شدهاند برای حفظ سلامت او ضروری است. سالمسازی غذای نوزادان 5 نکته کلیدی برای سالمسازی غذا 1) تمیز نگهداشتن غذا.2) قبل از تهیه غذا و حین تهیه آن در صورت نیاز دستهایتان را بشویید.3) بعد از توالت رفتن، تعویض کهنه کودک و تماس با حیوانات دستهایتان را بشویید.4) سطوح و داخل ظروف و لوازمی را که برای تهیه و سرو غذا استفاده میکنید خیلی تمیز بشویید.5) سطوح و ظروف آشپزخانه و غذا را از تماس با حشرات، آفات و دیگر حیوانات محافظت کنید. جداسازی مواد خام از غذاهای پخته شده گوشت خام و گوشت طیور و غذاهای دریایی را از غذاهای دیگر جدا نگهدارید. از لوازم و تجهیزات جدا مانند کارد و تخته برش برای آمادهسازی غذاهای خام استفاده کنید. غذاها را در ظروف سرپوشدار نگهدارید و از تماس بین غذاهای خام و آماده شده پرهیز کنید. پختن کامل غذاها بهویژه گوشت قرمز، طیور، تخممرغ و غذاهای دریایی و سایر غذاها را به طور کامل بپزید. غذاهایی مانند سوپ و خورش باید به نقطه جوش برسند. در مورد گوشت قرمز، طیور و غذاهای دریایی مطمئن شوید که عصاره آنها شفاف باشد نه صورتی. غذای پخته شده نگهداری شده را قبل از مصرف، مجددا بهطور کامل گرم کنید به طوری که آنقدر داغ شود که نتوان به آن دست زد. غذا را موقع حرارت دادن هم بزنید. نگهداری غذا در درجه حرارت مناسب و سالم غذای پخته شده را در درجه حرارت اتاق بیش از 2 ساعت نگهداری نکنید. غذا را به مدت طولانی حتی در پخچال نگه ندارید. غذاهای فریز شده را در دمای اتاق ذوب نکنید. غذا را برای شیرخواران و کودکان خردسال بهصورت تازه تهیه و مصرف کنید و بعد از پختن نگهداری نکنید. استفاده از آب و مواد خام سالم از آب سالم استفاده کنید یا آب را سالمسازی کنید. غذاهای تازه و سالم انتخاب کنید. شیر پاستوریزه بنوشید. میوه و سبزیها را با آب سالم بشویید؛ بهویژه اگر به صورت خام استفاده میشوند. غذاهایی را که تاریخ مصرف آنها منقضی شده استفاده نکنید. 

مطالب مرتبط: