سفره کردی یک نوع گلیم با بافت پیچ منحصر به عشایر خراسان شمالی است این دستبافته در گذشته بخاطر نفوذ ناپذیری در برابر نم و رطوبت وسیله ایی مناسب برای نگهداری نان در میان عشایر محسوب میشد از این رو به عنوان ((سفره کردی )) معروف شده است. این دستبافته به علت زیبایی و داشتن نقشهای پرمایه و نگارههای پر مفهوم مورد توجه است شکل ظاهر سفره کردی تشکیل شده است از یک حاشیه که بوسیله انگشتانهها به متن متصل میشود و در متن سفره کردی نمادهای هندسی ، جانوری،گیاهی و بافته میشود .

بافت "فرش کردی"  زمینی بوده و رنگهای مورد استفاده در آن عمدتا گرم است که این از عشق، زندگی و امید به آینده نزد عشایر حکایت دارد.
گلیم سفره کردی خراسان شمالی که روزگاری به دلیل نقوش ویژه بهکاررفته در آن، وسیلهای مقدس تلقی میشد، امروزه به دلیل گرانی، به عنوان زیرانداز مورد استفاده قرار میگیرد. این وسیله که به خاطر نقوش زیبای حیوانات حلال گوشت، میوههای مختلف و غلات، به عنوان سفره ساکنان شهرستانهای خراسان شمالی مورد استفاده قرارمیگرفت، امروزه کاربردی جز زیرانداز ندارد.

این گلیم بسیار ظریف، پشمی است و رنگهای متنوعی نیز در آن بهکار رفته است. آشخانه به عنوان یکی از فعالترین شهرستانهای خراسان شمالی در تولید این دستبافته محسوب میشوند. از بافتههای داری، کفش و پاپوشهای سنتی و دستدوز و وسایل سنتی مورد استفاده در مراسم سنتی افراد این منطقه به عنوان صنایعدستی اصیل مردم شهرستانهای خراسان است.

سفره کردی یک هنر خاص از بافتههای داری منحصر به فرد زنان کرد عشایر شمال خراسان است و بعنوان هنری وصف ناپذیر مطرح است که نمادهای اشتیاقی و ذوق و احساس آنان نسبت به طبیعت و تاریخ قومی و فرهنگی را در خود جای داده است و نقشهای بافته شده نشان از عظمت فرهنگ، هنر، باورها، آداب و رسوم، و تاریخ پر فراز و نشیب قومی کردهای این دیار را با خود به یدک میکشد.

نمادها در سفره کردی همگی بیانگر کرامت قومی و احترام به طبیعت است. نگاره و نقوش سفره کردی در واقع نقشهای کهنی هستند که در نوع خود بی نظیر هستند. نقشهای بافته شده در این هنر بیشتر حیوان و انسان است، نمادها در سفره کردی بیشتر نماد نوع زندگی و معیشتی و سیستم اجتماعی و فرهنگی کردهای این دیار را در خود جای داده است.
مطالب مرتبط: