بازی تعادلی سواری کردن روی آب

نوعی بازی تعادلی

نوازادان اغلب دوست ندارند تا برای مدت طولانی روی شکم خوابانده شوند. اما همه آنها از اینکه برای مدت طولانی روی یک چیز نرم ، گرد و بزرگ بخوابند لذت می برند. کودکتان را دمر روی یک توپ کم باد و بزرگ قرار دهید. سپس در حالیکه او را محکم گرفته اید، به جلو، عقب و پهلوها، آرام حرکت دهید. در هنگام بازی با او حرف بزنید و یا شعری برایش بخوانید در حالی که حرکات موزون و فشار توپ موجب آرامش شکم او می شود ، این کار به تمرکز او کمک خواهد کرد. به محض خسته شدن کودک، بازی را تمام کنید. هنگامی که بزرگتر شد و نشستن را یاد گرفت، می توانید در حالی که او را گرفته اید روی توپ قرار دهید و به حالت پرشی او را آرام به سمت بالا و پایین حرکت دهید.


مطالب مرتبط: