هر روز صبح که از خانه به سمت مدرسه می آییم، خیابان ها تمیز هستند، چون رفتگرهای مهربان شهرمان، خیابان های شهر را از زباله پاک کرده اند.
برای داشتن یک شهر تمیز و بایستی نظافت خیابان ها را رعایت کنیم، زباله ها را سر ساعت در سطل آشغال ها قرار دهیم.
صبح‏ها که به مدرسه می‏رویم همه جا تمیز و مرتب شده است. چون شب‏ها که ما خواب هستیم رفتگرها و ماموران شهرداری کوچه‏ها و خیابان‏ها را از زباله‏ ها پاک می‏کنند. برای داشتن یک شهر تمیز و دور از بیماری‏ها وظیفه‏ ی ماست که در خیابان آشغال نریزیم و سر ساعت مشخص زباله‏ هایمان را داخل کوچه بگذاریم. تا رفتگر‏های مهربان زباله‏ ها را جمع آوری کنند.

من آقای رفتگرم

زباله هارو می برم

هرشب میام درِخونه ها

سراغ اون زباله ها

که ریخته توی کیسه ها

کیسه هارو برمی دارم

داخل ماشین میذارم

اگه زباله جمع نشه

باعث بیماری می شه


مطالب مرتبط: