آیا تولید شیر خشک با روغن پالم مفید است یا مضر؟

هنوز مدت زیادی از جنجال مربوط به آمیختگی روغن پالم به صورت غیرمجاز با برخی محصولات لبنی نمی گذرد که مشخص شده بزرگ ترین کارخانه شیرخشک کودک در ایران، برای تولید محصولات از روغن پالم استفاده می کند.

براساس تحقیقات صورت گرفته، روغن پالم به خودی خود مضر یا آلوده نیست و تنها مصرف زیاد آن عوارض قلبی و عروقی به همراه دارد. باوجود این سووال اینجاست که تولید شیرخشک کودک با روغن پالم به لحاظ بهداشتی کار درستی است یا نه؟ این سوال را باید پزشکان پاسخ دهند.

شرکت شیرخشک «پ» که بزرگترین تولیدکننده شیرخشک ایران است، محصولات لبنی متعددی تولید می کند و از آن جمله شیرخشک کودک است که در آن روغن گیاهی وجود دارد.

براساس مناقصه شرکت شیرخشک «پ» که در روزنامه جام جم 15 خرداد منتشر شده است، شرکت مناقصه خرید 1200 تن روغن گیاهی برگزار کرده است.


اما با مراجعه به سایت شرکت و دانلود اسناد مناقصه متوجه میشویم منظور از روغن گیاهی، همان روغن پالم است.مطالب مرتبط: