همانطور که همه ما میدانیم شیر مادر دارای مواد مغذی است که شیر خشک فاقد آن است


غلامرضا حاتمی مزایای شیر مادر را اثبات کردهاند، گفت: نوزادان باید از ساعات اولیه تولد از نعمت شیر مادر برخوردار باشند، چرا که از این طریق میتوان میزان مرگ و میر نوزادان را تا حد زیادی کاهش داد.

طبق تحقیقات، کودکانی که تا دو سال از شیر مادر تغذیه میکنند، احتمال ابتلای آنها به سرطان و مشکلات گوارشی کمتر است.
برخی از مادران در زمان اسهال کودک خود، شیر دادن به او را قطع میکنند، در حالی که این کار یک اشتباه محض است، چرا که مواد مفید موجود در شیر مادر خود میتواند در درمان اسهال نقش بسزایی داشته باشد.

وی در خصوص مصرف شیر خشک در نوزادان عنوان کرد: کودکانی که به هر دلیل از مصرف شیر مادر محروم هستند و نیاز به مصرف شیر خشک دارند، علاوه بر هزینههای اختصاصی که برای خانواده دارد و باعث احتمال بروز اسهال در آنها و در نتیجه مراجعات مکرر به پزشک و  بستری شدن کودک در بیمارستان را به دنبال خواهد داشت.مطالب مرتبط: