ضد آفتاب برای کودکان

پوست کودکان بسیار حساس است و باید در مقابل تابش نور خورشید مورد مراقبت قرار گیرد. بهتر است افراد بین ساعت ۱۰ تا ۱۴ روز که میزان تابش نور خورشید بیشتر است، از منزل خارج نشوند.

کودکان از 6 ماهگی به بعد به ویژه در فصول گرم سال که زاویه تابش خورشید حالت عمودی دارد، باید از کرمهای ضدآفتاب مخصوص استفاده کنند.

دکتر شمسالدین اظهار داشت: از آنجایی که کودکان زیر شش ماه برای تکامل و رشد استخوانهای خود نیاز به جذب ویتامین D از طریق نور آفتاب دارند و از طرف دیگر ممکن است ضدآفتاب در آنها ایجاد حساسیت کند، نیاز به استفاده از ضدآفتاب ندارند. وی افزود: پس از طی سن شش ماهگی لازم است که والدین کرمهای ضدآفتاب فیزیکی مخصوص کودکان را برای آنها مورد استفاده قرار دهند.

کرمهای ضدآفتاب بر اساس نوع فیلتری که برای جذب یا تفرق اشعه خورشید در تهیه آنها به کار میرود، به دو دسته فیزیکی و شیمیایی تقسیم میشود. فیلترهای ضدآفتابهای شیمیایی از نوعی مواد شیمیایی است و برای افرادی که به نور آفتاب یا مواد شیمیایی حساسیت دارند و یا به نوعی به بیماریهای پوستی مبتلا هستند و همچنین برای کودکان توصیه نمیشوند. این دسته از افراد باید از ضدآفتابهای فیزیکی استفاده کنند. فیلترهای مورد استفاده در ضدآفتابهای فیزیکی از نوع غیرشیمیایی است و به کودکان و افرادی که بیماریهای پوستی و یا حساسیت پوستی دارند، توصیه میشود.

لازم است افراد هر ۲ تا ۳ ساعت یک بار حدود نیم تا یک گرم از کرمهای ضدآفتاب را روی پوست خود بمالند. به دلیل اینکه فیلترهای ضدآفتاب بعد از ۲ تا ۳ ساعت خاصیت خود را از دست میدهند، لازم است افراد در فواصل زمانی ذکر شده، کرم را بر روی پوست خود تجدید کنند.

بهتر است افراد بین ساعت ۱۰ تا ۱۴ روز که میزان تابش نور خورشید بیشتر است، از منزل خارج نشوند و در صورت ضرورت برای خارج شدن، علاوه بر کرمهای ضدآفتاب از کلاه و لباس پوشیده استفاده کنند زیرا کرمهای ضدآفتاب به تنهایی قادر به محافظت از پوست در برابر نور آفتاب نیستند.


مطالب مرتبط: