خانمهای باردار به هیچ عنوان از عرقیجات گیاهی در ماههای آخر بارداری استفاده نکنند. استفاده از عرق کاسنی را به منظور مبتلا شدن نوزاد به زردی در ماههای آخر بارداری توصیه نمیکنم. 
خانمهای باردار تنها رژیم غذایی خوب در ماههای بارداری خود داشته باشند و از رژیم غذایی رایج خانواده خود پیروی کنند. 

منظور از رژیم غذایی خوب برای خانمهای باردار این است که خانمها یک بار برای خود و بار دیگر برای کودکشان غذا میل کنند خانمهای باردار در صورتیکه غذای خوب بخورند هیچ بیماری برای کودک پیش نخواهد آمد. 

منظور از غذای خوب برای خانمهای باردار غذایی است که باب میل خودشان باشد و هیچ ماده غذایی اضافهای را به رژیم غذایی خود وارد نکنند. 
خانمهای باردار در مراجعات مداوم خود به متخصص زنان و زایمان، رژیم غذایی خود را برای وی بیان کنند تا پزشک متخصص از مواد غذایی مورد استفاده آنان اطلاع داشته باشد.

مطالب مرتبط: