عفونت بندناف نوزادان
قرمزی و تورم اطراف بندناف مهمترین علائم عفونت بندناف نوزادان است و اگر تشخیص و درمان آن بموقع انجام نشود، عفونت وارد خون نوزاد میشود. عفونت بندناف یکی از عفونتهای دوران نوزادی است و ترشحات زردرنگ و التهاب بندناف از دیگر علائم عفونت آن است. بازی با بندناف مهمترین عامل بروز عفونت است همچنین باورهای غلطی در برخی خانوادهها مبنی بر خمیر گرفتن بندناف و مالیدن بندناف با بعضی از روغنها وجود دارد که موجب عفونت در بندناف نوزاد میشود. اگر تورم و قرمزی در بندناف دیده شد، باید فورا به پزشک مراجعه کرد چرا که این نوع از عفونت در نوزادان بسیار مهم است و غیر از درمان موضعی و ضدعفونی، نوزاد باید بستری و تزریق آنتیبیوتیک ریوی صورت گیرد تا علائم عفونت بهبود پیدا کند. اصولا تا 5 روز بعد از تولد، بند ناف میافتد اما ممکن است این کارگاه تا یک ماه نیز بهطول انجامد؛ اگر بند ناف تا یک ماه بعد از تولد نیفتاد این امکان وجود دارد که نوزاد دچار بیماری نقص ایمنی باشد که این مساله زیاد شایع نیست. در صورتی که تشخیص و درمان عفونت بندناف بموقع صورت نگیرد عفونت وارد خون نوزاد میشود که عفونت استخوان و مفاصل را نیز به دنبال خواهد داشت.


مطالب مرتبط: