عوارض قرص های ضدبارداری
جلوگیری از بارداری بر پایه روشهای هورمونی، اغلب با عوارضی جسمی و حتی روحی همراه است، از ناراحتیهای اندک گرفته تا بدترین حالاتی که برای هر فردی متفاوت است. ممکن است شما از میزان تحمل خود نسبت به این قرصها تا وقتی که از آنها استفاده نکنید، خبر نداشته باشید اما این مطلب به چند راه حل برای بسیاری از این مشکلات رایج که پس از استفاده از اینگونه قرصها پیش میآید اشاره کرده است. با سردرد و سرگیجه چه کنید؟ اگر این موارد رخ داد صبور باشید.
دکتر «هیلدا هاتچرسون»، پزشک متخصص زنان و استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک، اظهار میکند: «بهنظر میرسد این عوارض جانبی در اکثر موارد پس از مدتی استفاده از این قرصها از بین میروند. اما اگر از بین نرفتند، شاید تغییر مارک قرصها یا حتی نوع موارد پیشگیری بتواند مفید واقع شود.» در بعضی خانمها اگر قرص جلوگیری از بارداری که مصرف میکنند با قرصی که آندروژنیک یا هورمون مردانه بیشتری دارد، عوض کنیم، میزان تمایل جنسی به حالت اولیه باز میگردد حالت تهوع دارید؟ در اکثریت قریب به اتفاق موارد این واکنش پس از چند ماه مصرف این دارو، خودبهخود از بین خواهد رفت. اگر این حالت از بین نرفت و از قرص ضدبارداری خوراکی استفاده میکنید، آن را همراه با غذا میل کنید. درصورتی که از روشهایی مانند حلقه یا چسبهای حاوی هورمون استفاده میکنید و حالت تهوع دارید، باید روش جلوگیری خود را تغییر دهید.
 اگر قاعدگی شما با اختلال همراه است دکتر «هاتچرسون» میگوید: «من فکر میکنم این عارضه نسبت به دیگر عوارض جانبی مصرف قرصهای ضدبارداری، بیشتر خانمها را مشوش میسازد. زیرا بسیار غیرقابل پیشبینی است و زمان سیکل قاعدگی را بر هم میریزد. برای حل این مشکل خوردن قرص درست در یک ساعت معین از روز، ممکن است مفید باشد. روشهای ضدبارداری که پیش از بارداری انجام میشود مانند تزریق، مینی پیل و کاشت زیر پوست، بیشتر با این حالت همراه هستند. روشهای فوق احتمال کمتر شدن دوره زنانه را بالا برده و گاهی سبب قطع کامل آن میشود.» این پزشک متخصص میگوید: «درصورتی که لکه بینی دارید، حتما پزشک خود را از این موضوع مطلعسازید.» دکتر آن فاستر روسالز، سرپرست پزشکی برنامهریزی وظایف والدین گلدن گیت، بیان میکند: «در اینگونه موارد گاهی میتوان از داروهای ضدالتهابی مانند ایبوپروفن یا گهگاه از کمی استروژن استفاده کرد اما حتما با نظر پزشک.» وقتی تمایل جنسی شما کم میشود درصورت مشاهده این عارضه، از نوع دیگر داروهای ضدبارداری استفاده کنید.
دکتر «هاتچرسون» در این مورد معتقد است: «در برخی خانمها اگر قرص جلوگیری از بارداری که مصرف میکنند با قرصی که آندروژنیک یا هورمون مردانه بیشتری دارد، عوض کنیم، میزان تمایل جنسی به حالت اولیه باز میگردد. اگر این روش هم مفید واقع نشد باید از روش دیگری استفاده کرد.» خلق و خوی شما عوض شده؟ اگر تنها مصرف قرصهای جلوگیری از بارداری و نه هیچ عامل دیگری، به راستی سبب نگرانی و اضطراب و حتی افسردگی شما میشود، باید از روشهای غیرهورمونی دیگر استفاده کنید. دکتر هاتچرسون میگوید: «با تجربهای که من به دست آوردهام، اگر خانمی به دلیل استفاده از قرصهای ضدبارداری دچار افسردگی شود، معمولا تعویض دارو هم در مورد او کارساز نخواهد بود. این پزشک متخصص میگوید که براساس تجربیات او تقریبا تمامی راههای هورمونی باعث ایجاد چنین مشکلات مشابهی میشوند.» برای برخی از بیماران که واقعا باید از قرص جلوگیری از بارداری استفاده کنند، دکتر هاتچرسون در برخی موارد داروی ضدافسردگی تجویز میکند که نتیجه موفقیت آمیز و خوبی هم داشته است. 

مطالب مرتبط: