غبغب را می توان از بین برد؟


افتادگی یا بزرگی غبغب میتواند علتهای مختلفی داشته باشد که با توجه به آنها درمانهای متفاوتی وجود دارد. معمولا اعضای قسمت پایین صورت هر فرد شامل لب پایین، چانه و قسمت زیر چانه و چین ناحیه چانه و گردن، زوایای خاص و استانداردی دارند که در بیشتر افراد مشابه است اما در برخی افراد به دلایل خاصی این اندازهها و زوایا استاندارد نیست و باعث میشود غبغب غیرطبیعی داشته باشند.

این دلایل چیست؟
اگر چانه کوچکتر از حد طبیعی یا عقبتر از حد طبیعی باشد، غبغب برجسته و غیرطبیعی به نظر میرسد. از سوی دیگر، وجود چربی بیش از حد در ناحیه زیر چانه برخی افراد نیز باعث میشود زاویههای طبیعی از بین برود و غبغب برجسته شود. همچنین غبغب میتواند به دلیل افتادگی بیش از حد پوست به وجود آید که مهمترین دلیل آن کهولت سن و حالت انقباضی عضلات گردن است. در این حالت حتی ممکن است غبغب به صورت چند پردهای یا چند لایهای درآید.

درمانی هم برای این موارد وجود دارد؟
بله؛ در فردی که فک تحتانی عقب رفته یا چانه کوچکتر از حد معمول است، میتوان با افزایش حجم چانه یا جلو آوردن فک تحتانی زاویه ایجاد شده را اصلاح کرد. ممکن است فرد علاوه بر مشکل عقبرفتگی چانه، دچار چربی اضافه ناحیه غبغب نیز باشد که در این صورت باید بعد از اصلاح چانه و فک برای رفع چربیهای زائد آن ناحیه اقدام کرد.

اگر فرد مشکل اسکلتی نداشته باشد چطور؟
اگر وضعیت چانه و فک طبیعی باشد و مشکل فقط در چربی اضافی انباشتهشده در غبغب باشد، میتوان با استفاده از روش لیپوساکشن (مکش چربی) یا جراحی و برداشت بافتهای چربی مشکل را حل کرد.

افرادی که به دلیل کهولت سن غبغب پیدا میکنند، چه کنند؟
در صورتی که غبغب در اثر افتادگی پوست به دلیل کهولت سن یا شلی زودرس پوست ایجاد شده باشد، لیپوساکشن فایدهای ندارد و معمولا برشهایی کنار و زیر گوش ایجاد و پوست اضافه آن ناحیه کشیده میشود. اگر غبغب با این روش اصلاح نشود، با ایجاد یک برش اضافی، عضلات به هم ریخته زیر فک و چانه اصلاح و در جای اصلی خود قرار داده میشود. البته همزمان با این کار اصلاح زوایای فکی گردنی نیز انجام میگیرد.

برای رفع غبغب نمیتوان از روشهای غیرتهاجمی مثل کرمها و دستگاههایی که در چند سال اخیر در سایتهای اینترنتی و شبکههای ماهوارهای برای درمان غبغب تبلیغ میشود، استفاده کرد؟
اثر این دستگاهها در هیچ منبع علمیای تایید نشده است و به نظر نمیرسد تاثیر چندانی بر درمان غبغب داشته باشند. کرمها و پمادهایی نیز که برای رفع غبغب تبلیغ میشوند، بههیچوجه مورد تایید نیستند و اثر آنها اثبات شده نیست و بیشتر جنبه تبلیغاتی و تجاری دارند.

لیزر چطور؟
لیزر هم نمیتواند تاثیر خاصی در کاهش حجم غبغب داشته باشد.

آیا برای پیشگیری از به وجود آمدن غبغب راهی وجود دارد؟
در مواردی که ایجاد غبغب در اثر عقب بودن چانه یا کوچکی مادرزادی فک است، راهی برای پیشگیری از به وجود آمدن آن وجود ندارد. تجمع چربی هم در بیشتر موارد ارثی است و خود فرد در آن نقشی ندارد. افزایش سن نیز که یک مساله طبیعی است و به مرور باعث افتادگی پوست میشود بنابراین تنها راهی که برای جلوگیری از غبغب به نظر میرسد، رعایت بهداشت فردی، محافظت از پوست و انجام منظم فعالیتهای ورزشی خاصی است که میتواند مفید باشد.

آیا درمانهایی که برای رفع غبغب ذکر کردید، دائمیاند یا امکان بروز مجدد آن وجود دارد؟
اگر غبغب در اثر عقب بودن فک یا کوچک بودن چانه ایجاد شده باشد و اصلاحهای لازم انجام شود، برگشتپذیر نیست. اگر هم غبغب در اثر تجمع بافت چربی ایجاد شده باشد، با برداشت بافت چربی، امکان عود کم است ولی اگر در اثر کهولت سن به وجود آمده باشد، حتی در صورت درمان، با گذشت زمان امکان برگشت مجدد دارد و این اجتنابناپذیر است.
مطالب مرتبط: