غذای تند در شیردهی ممنوع

مصرف غذاهای تند در دوران شیردهی:

بعضی از مادران در دوران شیردهی نمی توانند در مقابل فلفل اضافی در انواع مواد غذایی مقاومت کنند، اما این موضوع ممکن است در دوران شیردهی رفتار مناسبی نباشد. مادران، در دوران شیردهی باید از طبخ غذاهای تند در منزل اجتناب کنند، زیرا در غیر این صورت تغذیه با شیر"تند" مادر در نوزاد منجر به ایرادگیری او در هنگام شیر خوردن یا بدخویی بعد از مصرف شیر مادر می شود. بنابراین، مادران در دوران شیردهی باید از مصرف سس تند، فلفل تند و غذاهای تند دیگر اجتناب کنند. شما می توانید ادویه جات را زمانی به وعده های غذایی خود اضافه کنید که نوزادتان شروع به خوردن غذاهای جامد بکند.
غذاهای تند و ادویهدار نخورید: خوردن غذاهای تند و ادویهدار هم طعم شیر را تغییر میدهند و هم باعث بیقراری و نق زدن بیمورد نوزاد میشوند. به همین دلیل توصیه میشود غذاهایتان را با آبلیمو طعمدار کنید نه با ادویه فراوان.

مطالب مرتبط: