تخمین دقیق زمان زایمان امری است غیر ممکن . زایمان یک اتفاقی که سریعا رخ می دهد نیست زایمان را بیشتر باید یک فرآیند نامید؛ فرآیندی که در آن تغییرات متعدد فیزیولوژیکی در بدن شما دست به دست هم میدهند تا کودک را به دنیا بیاورند. اگر واقعا زمان زایمان شما فرارسیده باشد یک یا چند مورد از پنج مورد زیر اتفاق خواهد افتاد:

دهانه رحم شما هرچه بیشتر نازک و نرم میشود (که به آن افاسمان یا Effacement میگویند) همچنین تا ده سانتیمتر بزرگ و متسع میشود (که به آن دیلاتاسیون یا Dilatation می گویند).
انقباضاتی به صورت منظم رُخ میدهند که فاصل? زمانی بین آنها به تدریج کمتر میشود، مدت زمان هر کدام افزایش پیدا میکند و شدت آنها نیز به تدریج زیادتر میشود.
شما ممکن است کمردرد مداوم داشته باشد که غالبا همراه با احساس گرفتگی عضلانی است؛ مشابه آنچه قبل از قاعدگی احساس میشود.
ممکن است "نمایش خونی" یا Bloody Show داشته باشید: یک ماد? موکوسی یا لزج مایل به قهوهای یا خونابه ای از شما خارج میشود. اگر این پلاگ موکوسی یا مخاطی که دهان? رحم را میبندد از رحم شما خارج شود زایمان ممکن است بسیار نزدیک باشد، یا ممکن است هنوز چند روز با زایمان فاصله داشته باشید. به هر حال این اتفاق میتواند نشانهای بر این مطلب باشد که بدن شما در حال طی کردن روند طبیعی خود برای زایمان است.
کیسه آب شما پاره میشود؛ البته این اتفاق در صورتی نشاندهنده نزدیک بودن زایمان است که همراه با بروز انقباضات باشد.
چه زمانی باید با دکتر یا مامای خود تماس بگیرم؟
احتمالا شما و ماما یا پزشکتان دربار? اینکه وقتی زمان زایمان فرا می رسد، چه باید بکنید، صحبت کردهاید. اما اگر فکر میکنید زمان آن فرا رسیده است خجالت نکشید و زنگ بزنید. پزشکها و ماماها به این قضیه عادت دارند! خانمهایی که شک دارند زمان زایمانشان فرارسیده است یا کسانی که به راهنماییشان نیاز دارند دائماً به آنها زنگ میزنند؛ در واقع این قضیه بخشی از شغل آنهاست. واقعیت این است که پزشک یا ماما میتواند از روی لحن صدای شما و حرفهایی که میزنید چیزهای زیادی را بفهمد و به شما بگوید چه باید بکنید؛ پس مکالم? تلفنی واقعا میتواند به شما کمک کند. پزشک شما میخواهد بداند که انقباضات با چه فاصل? زمانی از هم رُخ میدهند، آیا میتوانید در زمانی که یکی از این انقباضات را تحمل میکنید حرف بزنید یا نه و یا دیگر نشانههای احتمالی را نیز بفهمد.

اگر کیسه آب شما پاره شد یا اگر شک دارید که مایع آمنیوتیک از شما خارج میشود با پزشک یا مامای خود صحبت کنید. او همچنین از شما خواهد پرسید که این اتفاق چه زمانی افتاده است و مایع یا ترشحاتی که دیدهاید چه رنگی بوده است. همچنین اگر یکی از موارد زیر اتفاق افتاده است حتما به او بگویید:

اگر تحرک کودک کمتر شده است؛

اگر خونریزی واژن دارید (مگر اینکه صرفاً کمی مخاط خونی دیده باشید)؛

و اگر تب، سردردهای شدید، تغییر بینایی یا درد شکمی دارید.

اگر مورد دیگری هم هست که شما را نگران میکند می توانید با ماما یا پزشک خود در میان بگذارید.

در ابتدای شروع درد زایمان چه کار باید بکنم؟

در این زمان نوشیدن مقادیر زیادی از مایعات حائز اهمیت است. به صورت متناوب بنشینید و راه بروید یا یک دوش گرم بگیرید تا دردهای شما را آرام کند و اگر میتوانید کمی استراحت کنید تا برای زایمان آماده شوید.

آیا ممکن است انقباضاتی رُخ بدهند اما در واقع هنوز زمان زایمان فرا نرسیده باشد؟

بله. در مواردی ممکن است درد زایمان به صورت کاذب رُخ دهد. در این مواقع دهان? رحم شما بزرگ و متسع نمی شود (پزشک یا ماما میتواند با معاینه این مطلب را تشخیص دهد)، انقباضها نامنظم بوده و شدت آنها زیاد نمی شود و دردهایی که در شکم یا پشت خود احساس میکنید با یک دوش گرم یا ماساژ به سادگی برطرف شوند.

آیا میتوانم تشخیص دهم که زایمان به زودی رُخ خواهد داد؟

ممکن است. هرچند شاید شما از جمله زنان خوشبختی باشید که هیچ کدام از اتفاقات مهمی را که در درون بدنتان رُخ میدهد متوجه نشوید اما بدن شما از یک ماه پیش از زایمان برای این فرآیند آماده میشود. در برخی از خانمها هنگامی که زمان زایمان واقعی فرا میرسد دهان? رحم از قبل متسع و نازک شده است.

دیگر نشانههای زایمان شامل موارد زیر میشوند:

کاهش درد (هنگامی که سر کودک به طرف جایی در لگن که برای زایمان مناسب است حرکت میکند)
افزایش ترشحات واژن
بروز نمایش خونیBloody Show)): ترشحات مایل به قهوهای یا خونابه ای
انقباضهای برکستون هیکس( Braxton Hicks ):که با فاصل? زمانی کمتر و با شدت بیشتر رُخ می دهند.

 


مطالب مرتبط: