فوائد ورزش کگل در بارداری

حتی اگر هیچ ورزش دیگری هم نمیکنید یا شرایط آن را ندارید (مثلا در استراحت مطلق هستید) این نرمش را میتوانید انجام دهید. نرمشهای کگل، عمل انقباض عضلات ناحیه واژن است. برای شناختن این عضلات میتوانید تصور کنید که اگر هنگام دفع ادرار بخواهید مانع آن شوید، چه عضلاتی را باید سفت کنید. وقتی این عضلات را شناختید، میتوانید هر زمان و هر جا آن را انجام بدهید. عضلات این ناحیه 3 خروجی اصلی را کنترل میکنند، خروجی ادرار، واژن و مقعد. تمرین کنید تا این عضلات را یکی یکی بشناسید و هر کدام را جداگانه منقبض کنید. عضلات را سفت بگیرید و تا ۱۰ بشمارید و ول کنید. ممکن است در ابتدا این کار سخت یا غیرممکن به نظر برسد، اما با تمرین زیاد میتوانید تک تک عضلات را بشناسید و منقبض و منبسط کنید.

نکته: این ورزش را پس از زایمان هم ادامه بدهید و تا یک سال به صورت مستمر انجام دهید. میتوانید زمان شیر دادن به کودک را برای این ورزش انتخاب کنید. اهمیت انجام این ورزش بعد از زایمان بیشتر از قبل از آن است.

چقدر انجامش دهیم؟ میتوانید 3 بار در روز و هر بار ۱۰ مرتبه این نرمش را انجام دهید. با این حال بیشتر کردن تعداد آن اصلا مانعی ندارد.

این ورزش به چه دردی میخورد؟ اغلب عوارض ناراحت کننده بارداری مثل افتادگی رحم و مثانه، هموروئید و بیاختیاری ادرار به خاطر شل شدن عضلات کف لگن رخ میدهند. این عضلات به دلیل اینکه چند ماه تحت فشار شدیدی بودهاند، شکل اولیه خود را از دست میدهند و مستعد افتادگی هستند. نرمشهای کگل بهترین راه برای برگرداندن این عضلات به فرم قبل از بارداری هستند. مهم نیست که شما طبیعی زایمان کردهاید یا سزارین شدهاید؛ نرمشهای کگل به شما کمک میکنند عوارض بارداری را کاهش دهید.

مطالب مرتبط: