لالایی برای رشد کودکان

خوندان لالایی برای فرندان بسیار آرامش بخش است. لالایی نوعی آهنگ و آواز ملایم است که برای به خواب رفتن کودک توسط مادران خوانده میشود از زمان باستان و بخشی از فرهنگ سراسر جهان به حساب میآمد. موسیقی در تمامی فرهنگها وجود دارد و سالها تحقیق نشان میدهد که موسیقی و کلمات آرام، مثل لالایی، امواج دلتای مغز را تحریک کرده و موجب آرامش نوزادان میشود و او راحتتر میخوابد. قابلیت فوقالعاده کودکان در موسیقی اکتسابی نیست و مادران همیشه و همهجا برای کودکان آواز میخوانند و کودکان آن را درک میکنند؛ چرا که موسیقی قسمتی از میراث زیست شناختی انسانها است.
قبل از تولد، در رحم مادر
تحقیقات نشان میدهد نمونههای واقعی از آنچه که جنین در رحم مادر میشنود، ثبت شده است. این بررسیها همچنین نشان میدهند که نوزادان صدای مادر خود را بهتر از صدای پدر خود تشخیص میدهند؛ چرا که مادرها با صدای ملایم و آهنگین با نوزادان صحبت میکنند و از آنجا که آنان به طور ذاتی موسیقی و آهنگ را دوست دارند، بدن خود را همراه با شنیدن صدای آهنگ و آوار مادر حرکت میدهند. قبل از اینکه کودکان هر نوع توانایی دیگری را یاد بگیرند (راه بروند و یا برقصند)، میآموزند که آواز بخوانند. آنها قبل از حرف زدن آواز میخوانند.

آموزش و یادگیری به وسیله لالایی
قابلیت نوزاد خود را از بارداری تا یکسالگی تقویت کنید، رشد گوش نوزادان تا هفته بیستم تکامل مییابد و مغز کودک نیز تا قبل از هفته بیست و چهارم به صداهایی که از بیرون از رحم میشنود، پاسخ میدهد. این پاسخها الکتریکی هستند. وقتی بچهها از شنیدن صدایی لذت میبرند، بهتر نفس میکشند و این آهنگها در خاطره آنها باقی میماند؛ به همین دلیل است که نوزادان به صداهایی که قبل از تولد خود دررحم مادر و تا یکسالگی میشنوند، علاقه بیشتری نشان میدهند و یاد این صداها همیشه در ذهن آنها باقی میماند.

لالایی، روشی برای آموزش زبان
هنگامی که مادر برای کودک خود لالایی میخواند، به طور ناخودآگاه، او را با ریتم و البته کلام آشنا میکند و در واقع زبان مادری را به او آموزش میدهد. لالایی از صداهای کشیده زیادی تشکیل میشود. صحبت کردن نوزادان همچون آواز خواندن است و تفاوت زیادی میان آنها وجود ندارد. همانطور که کودک رشد میکند، از آواز خواندن لذت میبرد. که تطبیق کلمهها به یادگیری سریع کودک میانجامد و کودک میتواند مدت طولانیتری آنها را در مغز خود حفظ کند و به همین دلیل است که متن آهنگهایی را که در دوران طفولیت شنیدهایم، هنوز هم به یاد داریم.

لالایی و رشد عقلی
مادرانی که برای کودک خود لالایی میخوانند، کودک آنان شش ماه زودتر از سایر کودکان حرف میزند و به رشد عقلی بالاتری میرسد و عملکرد مغز او برای انجام پازلهای هوشی ریاضی، موسیقی و شطرنج نیز بیش از سایرین خواهد بود. همچنین کودکانی که زیاد به موسیقی گوش میدهند، ارتباطات مغزی آنان بسیار پیشرفت میکند و این پیشرفت بر راه و روش تفکر آنان نیز تأثیر میگذارد.

لالایی و درک عاطفی
در مطالعهای که انجام گرفت با پخش ۳۰موسیقی، کودکان ۶ تا ۱۲ ساله، احساسات متفاوتی از خود نشان دادند و هر کودک دقت و حساسیت عاطفی شگفتآوری داشت مثلاً با پخش آهنگ شاد و موزون، آنها حرکات تند میکردند و با پخش موسیقی غمگین، حرکت آنها آهسته و پیوسته میشد.
مطالب مرتبط: