رضا اخلاقی راد ،سودابه بیضایی، نسیم ادبی، و محمد رسول اف بر روی فرش قرمز جشنواره جشنواره کن 2017 حضور یافتند. به همین بهانه مدل لباس سودابه بیضایی و نسیم ادبی را گردآوری کرده ایم.
 
مدل لباس در نسیم ادبی و سودابه بیضایی جشنواره کن 2017
جشنواره بینالمللی فیلم کن Le Festival International du Film de Cannes جشنوارهای سالانه است که در کن فرانسه برگزار میشود. این جشنواره یکی از بزرگترین و باشکوهترین رویدادهای سینمایی جهان و محلی برای پیشنمایش فیلمهای جدید از تمامی ژانرها از جمله مستند بهشمار میآید. جشنواره فیلم کن 2017 به عنوان هفتادمین دوره آن در 11 می در فرانسه شروع شد.
 
سودابه بیضایی، نسیم ادبی، رضا اخلاقی راد و محمد رسول اف بر روی فرش قرمز جشنواره کن 2017 حضور یافتند. به همین بهانه مدل لباس سودابه بیضایی و نسیم ادبی را گردآوری کرده ایم.

لباس نسیم ادبی و سودابه بیضایی در جشنواره کن 2017
لباس نسیم ادبی و سودابه بیضایی در جشنواره کن 2017
لباس نسیم ادبی و سودابه بیضایی در جشنواره کن 2017

مطالب مرتبط: