شیر مادر به عنوان کاملترین غذا برای نوزادان معرفی شده چون دارای همه مواد غذایی اصلی و حتی ریزمغذیها، ترکیبات دفاعی و بسیاری مواد دیگر از قبیل آنزیمها، هورمونهای مختلف و اسیدهای چرب غیراشباع، که مصرف آن، کودکان را در مقابل بسیاری از بیماریهای عفونی، تنفسی و گوارشی ایمن میکند است

حتی اگر مادر خود به یک بیماری مبتلا باشد، مواد مقاومتزا در بدن مادر تولید پادتن میکنند و این پادتنها از طریق شیر به بدن شیرخوار منتقل میشود. بنابراین در آغوش گرفتن و تغذیه نوزاد با شیر مادر از ساعت اول عمر نقش مهمی را در افزایش قدرت دفاعی و پیشگیری از بسیاری بیماریهای عفونی در بدن کودک ایفا میکند.

مادر بایستی کاملاً آماده باشد تا هر زمانی که کودک شیر خواست به او بدهد. مهم نیست که کودک یک ساعت قبل شیر خورده است و یا چهار ساعت قبل. البته این امر مهم فقط برای چند روز ممکن است مادر را دچار مشکل ساخته و بیشتر وقت او را به خود اختصاص دهد. تخلیه مرتب پستان ها باعث تحریک بیشترغدد شیری گشته و در نتیجه شیر بیشتری ترشح خواهد شد.

کارشناسان معتقدند حجم شیر مادر رابطه ی مستقیمی با تکرر شیردهی دارد و تغذیه مکرر نوزاد با شیر مادر موجب تولید شیر بیشتر می شود. همچنین با شروع مصرف غذاهای کمکی و کاهش دفعات شیردهی، حجم شیر تولید شده کاهش می یابد و نیاز مادر به مواد مغذی نیز به تعادل می رسد.

خوردن مایعات زیاد توسط مادر و مک زدن پستان مادر  به وسیله نوزاد شیر را زیاد میکند. نوزاد باید از دو سینه مادر استفاده کند زیرا این امر به افزایش حجم شیر مادر کمک شایانی می کند.

 

تغذیه با شیر مادر در هر ساعت از شب یا روز که شیر خوار احساس گرسنگی یا نیاز کند باید انجام شود و نباید زمان بندی برای شیر دادن به کودک در نظر گرفت .

پزشکان به مادران شیرده توصیه می کنند روی شکم نخوابند زیرا تحقیقات حاکی از آن است که روی شکم خوابیدن به سینه مادر فشار وارد می کند و باعث بازگشت شیر به داخل بدن و مانع خارج شدن شیر مادر می شود.

همچنین شیر دادن نوزاد در حین شب نیز باعث افزایش حجم شیر مادر می شود.


مطالب مرتبط: