مدیر شبکه سه از اجرای متفاوت احسان علیخانی در ماه عسل امسال سخن گفت
وی ادامه داد: گروه تولید این برنامه تلویزیونی هماکنون در مرحله پیش تولید قرار دارد و با توجه به موضوعهای انتخابی، مراحل مختلف پیش تولید را طی میکنند.

 ماه عسل 96 چگونه خواهد بود
قائم مقام گروه اجتماعی شبکه سه سیما تصریح کرد: اتفاق خاص و ویژهای که در برنامه امسال "ماه عسل" رخ میدهد، این است که از سه زاویه به موضوعاتی که برای برنامه انتخاب شده، نگاه میشود.
 
وی در ادامه صحبتهای خود توضیح داد: نگاه سه زاویهای به موضوع برنامه به گونهای است که اگر به عنوان نمونه موضوع برنامه اعتیاد باشد از سه زاویه به آن نگاه میشود که در این راستا یک زاویه مربوط به فرد درگیر اعتیاد ، زاویه دوم مربوط به افرادی است که بستر اعتیاد برایشان فراهم است و همچنین زاویه سوم مربوط به راههایی است که به وسیله آنها میتوان از اعتیاد جلوگیری کرد.
 
مزینانی اظهار کرد: در این راستا همچنین به این موضوع هم پرداخته میشود که چگونه میتوان به وسیله راههای جلوگیری از اعتیاد در جامعه، به گونهای عمل کرد که افراد دیگری به دامان اعتیاد کشیده نشوند.

وی یادآور شد: محور اصلی که برای "ماه عسل" امسال تدارک دیده شده ، نگاه از سه زاویه است البته هنوز همه مطالب روی کاغذ است و درباره اجرایی شدن آن با گروه تولید و سازنده صحبتهایی صورت گرفته است.
 
قائم مقام گروه اجتماعی شبکه سه سیما همچنین تصریح کرد: سبک و سیاق کلی برنامه "ماه عسل" مانند سالهای گذشته است و تلاش میکنیم با تدارک موضوعات مناسب ، اوقات خوشی را برای بینندههای تلویزیون در ماه میهمانی خدا رقم بزنیم.
 
وی اظهار کرد: دعوت از هنرمندان و بیان مسائل شخصی زندگی آنها مانند مواردی که در برنامه سال گذشته رخ داد ، موضوعی است که درباره آن هنوز تصمیمی گرفته نشده و صحبت اساسی در این زمینه صورت نگرفته است.

مزینانی یادآور شد: برنامه تلویزیونی "ماه عسل" از شب اول ماه مبارک رمضان و با مدت زمان 70 دقیقه روی آنتن شبکه سه میرود و اگر جدول پخش اجازه بدهد ، امکان تغییر جزئی در مدت زمان این برنامه پرمخاطب وجود دارد.
 
وی خاطرنشان کرد: محل تصویربرداری و ضبط برنامه تلویزیونی "ماه عسل" هنوز مشخص نیست. 


مطالب مرتبط: